ស្នាដៃ​សិស្ស

ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃដែលបង្កើតដោយសិស្សសិក្សានៅអាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេ ។

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ​ដៃសុខជា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ តាំង សុខជា (Tang Sokchea)

Boundless Asia Travel

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ យ៉ាន់ ឈួង (Yann Chhuong)

គេហទំព័រហាងលក់បន្លែអាយហ្វាម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ យ៉ុន សុភាព (Yun Sopheap)

ភោជនីយដ្ឋានពន្លឺ​ចន្ទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ យ៉ិ ឆៃយ៉ា (Yi Chhai Ya)

របៀប backup and restore System Image តាមរយៈ Acronis

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ឡាច ដារ៉ូត (Lach Darot)

Computer Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ឆាយ លីន (Chhay Lin)

Football Payment Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡាច ដារ៉ូត (Lach Darot)

Vanny Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៉ាន់ សារួន (Pann Saruon)

Movie Club

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជិន សុវណ្ណមិនា (Chen SovanMinea)

Khema Readers

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៊ិន សុខឡុញ (Ben Soklonh)

PHUM-KAMSAN Movie Website

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ វ៉ើន គឹមសើ (Voem Kimsoer)

Book Store

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ជាន ឈិនឡុង (Chean Chhinlong)

Product Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស្រេង បូណា (Sreng Bona)

Data Synchronizer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ អូន ម៉ារ៉ា (Aun Mara)

Game ខ្លា​ឃ្លោក និង មហាសេដ្ឋីខ្វះខាត់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ញ៉ សេងហុង (Nhor Senghong)

របៀបធ្វើ Flash Boot និង ដំឡើង Windows

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ កាន់ ឆាឌី (Kann Chhady)

SH Book Library

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ សៀងហាត (Hak Sienghat)

Website Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ផល ស៊ីវ ណាន់ (Phal Siv Nann)

SONTO MODERN COMPUTER SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ពេជ្រ អម្រឹត (Pich Amret)

CK Movies

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ជ្រាំង សុខុម (Chraing Sokhom)

SAMORN SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ប៉េន សាម៉ន (Pen Samorn)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ភេសជ្ជៈ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ កៅ បញ្ញា (Kao Panha)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ក្រិត តុលា (Krith Tola)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡៃ ធូរ៉ា (Lai Thoura)

របៀប​បង្កើត​user តាមរយៈ command

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ តុង ដាលីន (Tong Dalin)

Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ កាន់ ឃី (Kann Khy)

រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ Network

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ តេង ស័ក្កដា (Teng Sakada)

Bank Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សុខ វត្ថា (Sok Votha)

Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ខេម ទិត (Khem Tith)

Pawn Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សាយ សុផាន់ណារ៉ុង (Say Sophannarong)

របៀប​ដំឡើង windows ពីរ​នៅលើ Patition តែមួយ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន់ ជីលីន (Sorn G Lin)

ការ​គ្រប់គ្រង និង បញ្ចូន Data ទៅកាន់ User

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Windows Server
បង្កើតដោយ៖ អ៊ូ ចាន់ថៃ (Ou Chanthay)

Daily Payment

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ព្រុំ មីណុត (Prom Minuth)

Computer Shop Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ តាំង ជិញថាយ (Tang ChingThay)

Windows Phone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន គា (Sorn Kea)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡៃ ធូរ៉ា (Lai Thoura)

Student Managment System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ព្រុំ មីណុត (Prom Minuth)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​់បុគ្គលិក

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ វ៉េត ដាវីត (Vet Davit)

ហ្គេម ដង្កូវស៊ីបេះដូង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡាច រ៉ាឆាន់ (Lach Rachhan)

គេហទំព័រ C2C-Khmer.com

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP OOP
បង្កើតដោយ៖ មាស​ សុបញ្ញា (Meas Sopagna)

គេហទំព័រ Cambo News VR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ នៃ ស៊ីវីរ៉ា (Ney Syvira)

Speech Recognition and Remote

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ យុត សុផានិត (Yut Sophanet)

Pawn Shop Managemen

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សាយ សុផាន់ណារ៉ុង (Say Sophannarong)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ SQL Server for Developer
បង្កើតដោយ៖ កាន់ ឃី (Kann Khy)

Mart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ន់ ណាំហ័ង (Houn Namhorng)

Phone Shop Management Syst

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជា សេង ហាក់ (Chea Seng Hak)

DLN NEWS

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុំ បូរម្យ (Oum Borom)

Korsal Computer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ឡូយ ឌីណា (Loy Dina)

Khmer News Daily

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុន ម៉ាប់ (Sun Mab)

Cambodia Fresh News

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ សឿង សុភាព (Soueng Sopheap)

COCORO Japanese Restuarant

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ ស្រីនិច (Chan Sreynich)

ផ្ទះបូរី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ លន់ បូរីរតនៈ (Lon Borey Rathanak)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ វុឌ្ឍ អាទិត្យកំលាំងឯក (Vuth Athithkamlangek)

Moto Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ បុល ឆៃឡាយ (Bol ChhayLay)

Student Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុត រស់ហ៊ីម (Sout Ruoshim)

Sambo Modern Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ សាប់ សំបូរ (Sab Sambo)

VUTHY CAMERA SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ផឹង វុទ្ឋី (Phoeng Vuthy)

​សម្បូរ​លក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់​ប្រភេទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ សាប់ សំបូរ (Sab Sambo)

GYM Heng Club

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ គីម សារ៉ាយ (Kim Saray)

ព្រះពុទ្ធសាសនា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត (Buth Matheareth)

Staff Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡូវ ហុងថវិកា (Lov Hong thakvika)

ការ​រៀបចំ​រចនា​ទស្សនាវដ្ដី​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ យឿន យ៉ាន (Yeourn Yan)

Mart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡូវ ហុងថវិកា (Lov Hong thakvika)

​ក្រុមហ៊ុន វណ្ណា គ្រុម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ យឿន យ៉ាន (Yeourn Yan)

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈួន តារា (Chhuon Dara)

អង្គការតំណក់ទឹក

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ សន សាម៉ឺឌី (Sorn Samerdy)

Student Information System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សុខ​ ហៃ (Sok Hai)

ឌី អរ កុំព្យូទ័រ និង ព្រីនធីង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ លី សុគន្ឋីរ៉ា (Ly Sokunthira)

Alex Skate Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ជន បានហាវ (Chun Banhaw)

SMEY FASHION SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ កែវ មុន្នីរស្មី (Keo Moniraksmey)

RAKSMEY PHONE SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ កែវ មុន្នីរស្មី (Keo Moniraksmey)

KhMusic

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ឆយ ដានី (Chhoy Dany)

វចនានុក្រមអង់គ្លេស

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ផេង សេងវុទ្ឋី (Pheng Sengvuthy)

Rainbow Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ផា សុខចំរើន (Pha Sokchomreoun)

Fraction Number

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ន់ ណាំហ័ង (Houn Namhorng)

Student Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ជា សេង ហាក់ (Chea Seng Hak)

ការធ្វើ Flash Boot តាម​កម្មវិធី WinTobootic

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ តេង ភារុណ (Teng Phearun)

គ្រិះ​សំខាន់​ដែល​ទាក់ទងជាមួយ Windows Server

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Windows Server
បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន (Chor Ran)

របៀបធ្វើ Flash BOOT ដោយ​ប្រើ CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វង្ស វុទ្ឋី (Vong Vuthy)

របៀប​បង្កើត User account តាម CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វុទ្ឋី ធារ៉ា (Vuthy Theara)

របៀប​បង្កើត និងលុប User តាម Command Prompt

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សួង សុខសុភក្រ្ត័ (Sourng Soksopheak)

Harvest Moon Festival

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឡាយ បញ្ញា (Lay Panha)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ញ៉ សេងហុង (Nhor Senghong)

King Fish

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ប៊ុត​ ម៉ានុត (Buth Manuth)

Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ី វណ្ណរិទ្ឋ (Hy Vannarith)

For Man Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP OOP
បង្កើតដោយ៖ សឿង តុលា (Soeung Tola)

ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ រ៉ន ហ្សានី (Ran Sany)

Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ី វណ្ណរ៉ា (Hy Vannara)

Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ វុទ្ឋ ចិន្រ្តា (Vuth Chentra)

របៀប​បង្កើត New Partition Hard Drive

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ (Chhan Path Yuth)

របៀបលាក់ Drive តាមរយៈ CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល (Sambath Vuthyvongvisal)

របៀបធ្វើ​ឲ្យ FLASH BOOT តាម​កម្មវិធី​POWER ISO

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ញឹម សុបញ្ញា (Nhim Sopanha)

សុភាហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ហួន សុភា (Houn Sophea)

SOPHEA MOTO STORE

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ហួន សុភា (Houn Sophea)

M Phoneshop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP OOP
បង្កើតដោយ៖ យ៉ែម ម៉ាប់ (Yem Map)

Cambodia Tourism Resturant

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP OOP
បង្កើតដោយ៖ គ្រី សុផាន់ណាត់ (Krey Sophannatt)

Mail Server

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លាម លីដារ៉ា (Leam Lidara)

FTP Server

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ លាម លីដារ៉ា (Leam Lidara)

គន្លឹះផ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Network

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ គីម សារ៉ាយ (Kim Saray)

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សួន និរោធ (Soun Niroth)

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្នែក​ទេសចរណ៍

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សុត សុភាន់ (Sot Sophoann)

ស្នាដៃ Design ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សុខ ហៀង (Sok Heang)

KHMERLOY

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

CHHUNLEANG SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឆុង ឈុនលៀង (Chhong Chhunleang)

Mini Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ កែ នរិន្ទ្រ (Ke Norin)

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយពីហាងកាហ្វេ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន (Chor Ran)

KH Fashion

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

​ជម្រក អាយធី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ អាល់ហ្វីន សូកានី (Alfin Sokany)

Mini Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ យឿន យ៉ាន (Yeourn Yan)

សាលាប៊ែលធី អន្តរជាតិ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹម ចាន់ថន (Oem Chanthorn)

របៀបលាក់DriveលើWindows

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ មុំ រក្សា (Mom Raksa)

shopping watch

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន តុងម៉េង (Sorn Tong Meng)

POS Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ចេង គង់ (Cheng Kung)

Khmer Angkor Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹង ម៉េងសេង (Oeng Mengseng)

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយពីកីឡា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ គីម សារ៉ាយ (Kim Saray)

ការស្តតរចនា​ទស្សនាវដ្ដី​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហេង ប៊ុនឡុង (Heng Bunlong)

HSC MOTOR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ហេង សីហា (Heng Seyha)

ការផ្សព្វផ្សាយពានិជ្ផកម្មផ្សេងៗ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សរ ពិសិដ្ឋ (Sor Piseth)

SPT AUTO CAR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី សុពុទ្ឋា (Ly Soputhea)

​ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ Karaoke

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឡាច សីហា (Lach Seyha)

Flappy Bird

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សៀង សុធារ៉ា (Sieng Sotheara)

School Management Software

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លី សុពុទ្ឋា (Ly Soputhea)

Staff Management Software

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សារុន រ័ត្នបញ្ញា (Sarun Rathpanha)

ប៉ាវស៊ីងស៊ុង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន (Bun Chhattraloren)

ការរចនាស្ពតពានិជ្ផកម្ម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ផាត់ រ៉ាវីន (Phath Ravin)

GameMemory

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ប៊ុន ឆត្រ្តាឡូរ៉ែន (Bun Chhattraloren)

NH Math 2015

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ន់ ណាំហ័ង (Houn Namhorng)

Online Market

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ បេន ពិសិដ្ឋ (Ben Piseth)

Public NEWS

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឆុន​ ផាណិត (Chhon Phanet)

Hotel management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ កែ នរិន្ទ្រ (Ke Norin)

ហាងលក់ទូរស័ព្ទហៃមី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី (Mat Souhaimy)

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់យុវវ័យ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ូ សុខហេង (Hou SokHeng)

អ្វីទៅជា​កុំព្យូទ័រ ?

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វ៉ា សារ៉ាន់ (Va Sarann)

ហាងលក់រថយន្តទំនើប

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ម៉ន សុផាត (Morn Sophat)

MS Online

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ មាស​ សុបញ្ញា (Meas Sopagna)

ស្កាយ​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឆាយ ចាន់មុន្នី (Chhay Chanmony)

គេហទំព័ P Phone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

Memory Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ កែ នរិន្ទ្រ (Ke Norin)

របៀបលាក់ Drive និង​បង្ហាញ Drive

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ជា វិរៈ (Chea Virak)

គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​ជាភាសា​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ម៉ៅ ចាន់ថន (Mao Chanthan)

Java Executable File Builder

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ទុម សកល (Tum Sakal)

Dictionary

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គង់ ម៉េងហួរ (Kong Meng Hour)

Bus Reservation SyStem

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សៀង សុធារ៉ា (Sieng Sotheara)

ការ​ណែនាំ​អំពី Networking

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

Scramble Words

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា (Rith Leakmonyta)

Movie Ticket Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា (Rith Leakmonyta)

Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រិទ្ឋី សុវណ្ណា (Rithy Sovanna)

ការ​សិក្សា​ពី Active Director

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ នៅ ណារិទ្ឋ (Nao Narith)

ការត​ភ្ជាប់ Router 3 ទៅកាន់ Switch 3 នឹង PC ចំនួន៣

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ វ៉ា សារ៉ាន់ (Va Sarann)

ហាងនាឡិកាសុធា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ វុត្ថា សុធា (Vutha Sothea)

Orggy Family Running Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ (Chum Sopanhapich)

Java_MemoryGame

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Java Programming
បង្កើតដោយ៖ ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ (Chum Sopanhapich)

KeaCatchBall

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន គា (Sorn Kea)

AntPad

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Java Programming
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

គេហទំព័ររោងកុន Magic Cineplex

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ហេង ពេងលាប (Heng Pengleab)

RV Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ សុខ រ៉ាវុធ (Sok Ravuth)

គេហទំព័រហុងមាសលក់​ទូរសព្ទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ សុខ ម៉េងហ៊ាង (Sok MengHeang)

គេហទំព័រអេសធីអនឡាញ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ សុង វុទ្ឋទី (Song Vuthty)

គេហទំព័រហាងលក់បន្លែអាយហ្វាម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ យ៉ុន សុភាព (Yun Sopheap)

ហាងលក់​ទូរសព្ទ​ដៃគ្រប់​ប្រភេទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ជា ណារ៉ូ (Chea Naro)

គេហទំព័រ Template Online Advertising in Cambodia

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី ណាវី (Ly Navy)

ភោជនីយដ្ឋានពន្លឺ​ចន្ទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ យ៉ិ ឆៃយ៉ា (Yi Chhai Ya)

គេហទំព័រ Pizza Best Recipes

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ រម្យ ប៊ុនថន (Rom Bunthorn)

គេហទំព័រក្រុមបាល់ទាត់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទូច គៀងដេវីត (Touch Keang David)

គេហទំព័រ Let's ads

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ លី ណាវី (Ly Navy)

គេហទំព័រ អេសធី ម៉ូតូស៊ប

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ សុង វុទ្ឋទី (Song Vuthty)

គេហទំព័រ Good Leaning

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឡុង ពន្លឺ (Long Punleu)

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម cocacola

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ញ៉ វង្ស (Nhar Vong)

របៀបដោះPassword Windows ជាមួយ​កម្មវិធី​ Hiren’ s BootCD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ សម្បត្តិ (Chan Sambath)

គេហទំព័រ Solid Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ពីង ស៊ាងលី (Ping Seangly)

គេហទំព័រភោជនីយដ្ឋានជួបមិត្ត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ សុខ រ៉ាវុធ (Sok Ravuth)

គេហទំព័រពិទូហាងលក់​សម្ភារ​កុមារ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ លី ពីទូ (Ly Pitou)

ការ​ស្វែងរក Driver នឹង ការ Remote Computer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សុន ចាន់ (Son Chann)

ការRepair Windows7 and Windows8

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សុង វុទ្ឋទី (Song Vuthty)

របៀប​ដំឡើង​Windows 7,8

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ មន សត្យា (Morn Sathya)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ចេង សុកណេង (Cheng Sokneng)

Game Puzzle

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ចេង សុកណេង (Cheng Sokneng)

Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុក រីណា (Ouk Rina)

គន្លះ​សំខាន់​ៗ​សម្រាប់​អ្នករៀន IT

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន (Chor Ran)

​រូបភាព​ឆ្នៃប្រឌិត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ប្រាក់ សត្យា (Brak Satya)

The Planet

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ប្រាក់ សត្យា (Brak Satya)

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម Smart

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ យ៉ិ ឆៃយ៉ា (Yi Chhai Ya)

PAYING FOR RENT HOUES

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ហួន សុជាតិបញ្ញា (Houn Socheatpanha)

គេហទំព័រ Angel Hotel & Resort

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ វឿន រដ្ឋា (Voeun Ratha)

​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Illustrator
បង្កើតដោយ៖ តិច ហុក (Tech Hok)

គេហទំព័របញ្ញាហ្វេសសិន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ វ៉េង សុបញ្ញា (Vang Sopanngha)

គេហទំព័រ អេចស៊ី​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ហេង ចំរើន (Heng Chamroean)

ភោជនីយដ្ឋាន The Chief

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ នៅ ពណ្ណរាយ (Nouv Ponnreay)

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ លីហ៊

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ឌិន លីហ៊ (Din Lyhor)

គម្រូគេហទំព័រ​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត (Buth Matheareth)

គេហទំព័រព្រះពុទ្ឋសាសនា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត (Buth Matheareth)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​និសិ្សត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុន ផាន់ណាត់ (Un Phannatt)

Ant Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ លី ហុង (Ly Hong)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះសំណាក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡី កំថូង (Ley Kamthong)

រចនារូប​ទូរសព្ទ​័ iphone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សន ពិសិដ្ឋ (Sorn Piseth)

ការរចនារូប Laptop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ស៊ឹង ចន្ថា (Soeng Chantha)

អ្នករាំ​នៅលើ​អាកាស

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ លី មុនីចន្ទ័ (Ly Monichan)

Game Random Picture

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

​សារៈ​សំខាន់ ២ យ៉ាង​នៃការ​ប្រើ Command “ Attrib "

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ពិន ពិសិដ្ឋ (Pin Piseth)

ផ្សារ យើង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ លី គ្រឹស្នា (Ly Kreusna)

MANSOURY SPORT SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ីម ម៉ាន់សួរី (Him Mansoury)

ការរចនា​សម្ភារ​សិក្សា​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សន ពិសិដ្ឋ (Sorn Piseth)

អ្នកអាចដឹង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៉ាត សុវឌ្ឍនៈ (Pat Sovotanak)

ទីក្រុងកាដូ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី ចាន់បូរី (Ly Chanborey)

សំអាងការ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ គ្រីល រតនា (Krel Rotna)

1. តំបន់ទេសចរណ៍ទាំង៩

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ តិច ហុក (Tech Hok)

កម្មវីធី​គ្រប់គ្រង​ទំនិញ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Java Programming
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ូវ វណ្ណៈ (Hov Vannak)

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយពាណិកម្ម​ផលិតផល Apple

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឡី កំថូង (Ley Kamthong)

Food.com

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ អៀ ពីឡុត (Ie Pilot)

ShoppingDressFashion

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទី សុភី (Ty Sophy)

Jessica Jewellery

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ងូវ អ៊ុយផេង (Ngov UyPheng)

MYBee Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ហេង ពេងលាប (Heng Pengleab)

ChatSystem

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គួច កំណប់ (Kuoch Kamnab)

Trip to Kampot Province

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឌិន លីហ៊ (Din Lyhor)

Photography Studio

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ខូវ អៀហាង (khov Ea Hang)

Books Store Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Java Programming
បង្កើតដោយ៖ ផេន ភារិទ្ឋិ (Phen Phearith)

KT Framework

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP OOP
បង្កើតដោយ៖ សយ សុខអាង (soy sokang)

តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ស្រេង គាវ (Sreng Kiev)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​បណ្ណាល័យ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សឿង សែ (Soeung Se)

ការតបណ្តាញ Network ក្រុមហ៊ុន​២ជាមួយ​គ្នា​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ភឿន សាមែន (Phoeun Samen)

ទេសភាពធម្មជាតិ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Illustrator
បង្កើតដោយ៖ ឌី ចិន្តា (Dy Chenda)

Vitou Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ផល ចាន់វិទូ (Phal Chanvitou)

របៀប​ប្រើ​ប្រាស់ Driver Magician

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ លី គីមឈាង (Ly kimchheang)

Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ យូឡុង (Hak Youlong)

Student Information System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ជៀវ ម៉ានិន (Chiev Manin)

ការត​ភ្ជាប់ Router RIP និង IP Address

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ នី សុជាតិ (Ny Socheat)

CRT Dictionary English-Khmer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជុំ រដ្ឋា (Chum Ratha)

Student Information System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET for Beginner
បង្កើតដោយ៖ យ៉ែម ម៉ាប់ (Yem Map)

​គ្រប់គ្រង​ការលក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡី កំថូង (Ley Kamthong)

Speed Word

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឆាយ ចាន់មុន្នី (Chhay Chanmony)

ការរចនាទេសភាពពេលព្រលឹម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឡី កូវខី (Ley Kov Khey)

Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ យ៉ែម ម៉ាប់ (Yem Map)

ការយល់ដឹងពី​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ប៉ុល សុធានី (Pol Sotheany)

Calculator

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ទ្រី វ៉ន (Try Vorn)

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ Network

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ តុឡែន (Chan Tolen)

ការធ្វើ​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ខុន ពិសិដ្ឋ (Khon Piseth)

ការត​ភ្ជាប់ Network ចំនួនបី​ប្រទេស​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ឈួន ភារិន (Chhoun Phearin)

ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Auto CAD 2005

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ អេង អ៊ុំ (Eng Oum)

ការណែនំា​ឲ្យ​ស្គាល់​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ Vannak Sovanda (Vannak Sovanda)

ការលុប​កម្មវិធី​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Your Uninstaller

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ទីវ ឈុន (Tieu Chhun)

ការបញ្ជា Desktop ដោយ​ប្រើ Teamviewer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ នី សុជាតិ (Ny Socheat)

ការ​ប្រើ Windows Speech Recognition in windows 8

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ម៉ុន ស៊ីណេត (Mon Sinet)

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន (Un BunRoth)

GameTicTac

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស្រ៊ន់ ឆៃហុង (Srun Chhaihong)

Piseth BookShop (PBS)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ នួន ពិសិដ្ឋ (Nuon Piseth)

ខូលិចសិន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ពេជ្រទិព្វ សុវណ្ណារ៉ា (Pichtip Sovannara)

ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ អៀ ពីឡុត (Ie Pilot)

Cambodia Kingdom of Wonder

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទ្រី វ៉ន (Try Vorn)

Global health

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ទី សុភី (Ty Sophy)

K food

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ស៊ា សុធា (Sea Sothea)

Computer Science

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ខូវ អៀហាង (khov Ea Hang)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ម៉ៅការសំណង់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ តែ ប៉ោជៀក (Teo Paocheak)

Electricity Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ វុំ វណ្ណុច (Vom Vannoch)

Song Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ឡេង ភក្តី (Leng Pheakdey)

StarMart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សួង រ៉ាម៉ន (Soung Ramorn)

ការ​គ្រប់គ្រង​ហាងសៀវភៅ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ សុខឡាយ (Hak Soklay)

Internet Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ នួន ពិសិដ្ឋ (Nuon Piseth)

Random Phone Number (Lucky Draw)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឈួន រាសី (Chhuon Reasey)

10 in One Program

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សេង មុយទី (Seng Muyty)

ការរចនាគេហទំព័រ Khmer Book

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ជុំ វី (Chom Vy)

ការរចនាគេហទំព័រ​កំសាន្ត​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ យូឡុង (Hak Youlong)

ការរចនាមនុស្សទឹកកក

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ យូឡុង (Hak Youlong)

SCS COMPUTER

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ញ៉ែម មករា (Nhem Makara)

គេហទំព័រលក់គ្រឿងសំអាង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ផល ចាន់វិទូ (Phal Chanvitou)

Travel & Tours

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ចាន់​ វីអ៊ូ (Chan Viou)

ការរចនារូបទឹកធ្លាក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ អេង វាសនា (Eng Veasna)

ការរចនាសត្វព្រៃ រូបភាព​បែបជា Fantasy

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ អេង វាសនា (Eng Veasna)

ការរចនារូបគំណូរមនុស្ស

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ អេង វាសនា (Eng Veasna)

ការរចនារូប​ទូរសព្ទ Iphone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ស្រ៊ុន សាន់ឌី (Srun Sundy)

គ្រប់ការលក់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡាយ គីម ឡុង (Lay Kim long)

ហ្គេមទស្សន៍ទាយរូបសត្វ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហេង តៃឡុង (Heng Tailong)

​កម្មវិធី​លក់សៀវភៅតាមមុខវិជ្ជា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឈាង ណារិទ្ឋ (Chhang Na Reth)

Student Score Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ខុន ចន្ទ័ណែត (Khon Channeth)

PINK BOUTIQUE SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី កំសាន់ (Ly Komsann)

​គ្រប់គ្រង​នៃការលក់ទំនិញ Home Café

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហេង ប៊ុនធួក (Heng Bunthuok)

Game ទស្សន៍​ទាយ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហួន ធនិត (Huon Thornith)

ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET for Beginner
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុក រីណា (Ouk Rina)

​ប្រព័ន្ធ​ចុះ​ឈ្មោះ​សិស្សនៅសាលាអាន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ាន ភក្តិ (Hean Pheak)

ការរចនាពីរបៀបទុកដាក់​សម្ភារ​បរិក្ខា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ កង ចាន់រ៉ា (Kang Chanra)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET for Beginner
បង្កើតដោយ៖ តែ ប៉ោជៀក (Teo Paocheak)

Animal Lottery

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លឹម គួយសួង (Lim Kuoy Suong)

ជំនួយការណ៍ HTML

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ ហុកសេង (Chan Hok Seng)

Picture Name

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ គឹម សូឡី (Kim Solei)

វចនានុក្រមអង់គ្លេស-​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គឹម សូឡី (Kim Solei)

ការរចនាគេហទំព័រ ម្ហួប​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ កន ប្រសិទ្ឋិ (Korn Praseth)

ការរចនាគេហទំព័រ ACLEDA

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាក់ សុធារិទ្ឋិ (Mak Sothearith)

រចនាគេហទំព័រហាង K-four Electronic

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ពេជ្រ សុគន្ឋា (Pich sokunthea)

ការរចនាគេហទំព័រ Programmer Zone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ លឹម គួយសួង (Lim Kuoy Suong)

ការរចនាគេហទំព័រ Library Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ខៀវ ខេមរា (khiev Khemmara)

ការរចនាគេហទំព័រ គ្រប់គ្រង PHARMACY

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ អេង កក្កដា (Eng Kakada)

ភោជនីយដ្ឋាន ស៊ុបភើភីហ្សា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជា ជីវ័ន្ត (Chea Chivorn)

ហាងលក់ម៉ូតូNBR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ នន​ បូរិន (Non Borin)

Mongkol Hotel Resort

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹង ម៉េងអ័ង (Ung Meng Orng)

Sky musiz កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ការ​កំសាន្ត​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គង់ គីមសាយ (Kong Kimsay)

Computer Store System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស៊ឹម សុវណ្ណដែត (SEM SovanDeth)

Disk Cleanup 1.0.0

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ព្រុំ ពិសិដ្ឋ (Prom Piseth)

ល្បែងពស់ស៊ីបាល់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ មុំ វ៉ាន់ទីន (Moum Vantin)

Students Ant Quiz Program

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡាក់ ប៊ុនខួច (Lak bunkhuoch)

IT.com

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ជួន រក្សា (Chuon Raksa)

កសិកម្ម​ទូទៅ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទី ឆាយហាក់ (Ty Chhayhak)

សីលា លក់​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ នេង សីលា (Neng Seyla)

​កុំព្យូទ័រ តិចណូឡូជី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ជា សុភក្រ័្ត (Chea Sopheak)

ពិធីបុណ្យ​ក្នុង​ព្រះពុទ្ធសាសនា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ទុយ វឌ្ឍី (Tuy Vuthy)

តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឡាក់ ប៊ុនខួច (Lak bunkhuoch)

ហូមស្វីតរៀលអ៊ីស្ទេត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ កន ប្រសិទ្ឋិ (Korn Praseth)

ហាងលក់ទូរស័ព្ទ (NR Phone Shop)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាន ហ្វីណាសៀត (Man Finaseat)

RAKSACARSHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជួន រក្សា (Chuon Raksa)

​កម្មវិធី​សំណួរ ចម្លើយ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស ម៉ាយូរ៉ា (Sor Mayoura)

Sokang Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ សយ សុខអាង (soy sokang)

Home Soccer Sport

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៉ែន សាវុឌ្ឈ (Pen Savuth)

Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឆុំ វាសនា (Chhom Veasna)

Vitou Phoneshop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ផល ចាន់វិទូ (Phal Chanvitou)

គេហទំព័រ ប៊្លូ ហេ្វសសិន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ វ៉េង សុបញ្ញា (Vang Sopanngha)

Vireak Furniture

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ជូ ពុទ្ឋាវិរៈ (Chou Putheavireak)

ហាង សួន ធម្មជាតិ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ រ៉ន វ៉ាន់ដា (Ron Vanda)

Shopping Dress

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជុំ វី (Chom Vy)

គេហទំព័រ ហាងលក់ឡាន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ សឿង តុលា (Soeung Tola)

PhoneGuessing

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ កាន វិឆ័យ (Kan Vichhai)

Calendar V1.0

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ជា សុជាតិ (Chea Socheat)

Crown Coffee

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លឹម ប៊ុនហៀង (Lim Bunheang)

Advertistment

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ គ្រី សុផាន់ណាត់ (Krey Sophannatt)

Anachak Advertisement

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ផេង តុលា (Pheng Tola)

រូបទេវតា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Illustrator
បង្កើតដោយ៖ ជា សុខភា (Chea Sokphea)

ការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហឿន រិទ្ឋី (Hoeun Rithy)

​ទូរសព្ទ SAMSUNG Galaxy SIII

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ លាវ ស៊ីនិត (Leav synith)

អង្គរបៀរ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុន សៅ (Sun Sao)

ប្រអប់វេទមន្ដ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហៃ ប៊ុនម៉េង (Hay Bunmeng)

គំនូរតុក្កតា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ផេង តុលា (Pheng Tola)

ការរចនាខ្នើយគេង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ទី ឆាយហាក់ (Ty Chhayhak)

ការរចនា​រូបភាព​នៅលើ Website

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ អ៊ាង គីមហួត (Eang kimhout)

ការរចនាបន្ទប់គេង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ អ៊ីវ សុណុច (Iv Sonoch)

ការរចនាគេហទំព័រទេសចរណ៍

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហង្ស ប៉ូលីន (Hang Polin)

ការរចនា​ផ្លូវ​ចូលបន្ទប់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុន​ ចាន់វាសនា (Sun ChanVeasna)

ការរចនាផ្ទះ​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុន​ ចាន់វាសនា (Sun ChanVeasna)

ការរចនាបន្ទប់គេង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ទី ឆាយហាក់ (Ty Chhayhak)

ការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាន់ឡៅតឿ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ លី យាក់ហួត (Ly Yakhoud)

ការរចនារថយន្ដ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ វ៉ែន សារ៉ាល់ (Ven Saral)

ការរចនា​ទូរសព្ទ iphone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ផង់ សាវិត (Phorng Saveth)

ការគូររូបតាបប៊ឺយែល

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈឹម ទីកុយ (Chhim Tykoy)

ការរចនានាឡិកា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ជា សុខភា (Chea Sokphea)

Design Modern HOME (N.A Paris 3 Style)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ យូរ ខ្លឹមចាន់ (You Khlemchan)

ការគួររូបតុក្កត្តា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ តៅ លីហេង (Tao Lyheng)

ការគូររូប​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ គឹម តារាបុត្រ (Kim Daraboth)

ការគូររូប​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ គឹម តារាបុត្រ (Kim Daraboth)

ការរចនាបន្ទប់ (Design Setting Room)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ យូរ ខ្លឹមចាន់ (You Khlemchan)

ការរចនាបន្ទប់​ធ្វើការ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន (Un BunRoth)

ការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហុង មុន្នីរាជ (Hong Monireach)

i Collection

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ លឹម គួយសួង (Lim Kuoy Suong)

ការរចនាប៊ិច USB

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ គង់ វីរៈ (Kong Vireak)

ការរចនារូបទូរស័ព្ទ iPhone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ វ៉ាត រ៉ានី (Vat Rany)

ការរចនារូបខ្មៅដៃ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ វ៉ាត រ៉ានី (Vat Rany)

ការរចនារូបកាតាប

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ វ៉ាត រ៉ានី (Vat Rany)

ការរចនាដែកកេះ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ គង់ វីរៈ (Kong Vireak)

ការរចនាឆ្នំាងដំាបាយអគ្គិសនី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ គង់ វីរៈ (Kong Vireak)

ក្រាភិច KCT.Khmer-Cambodia

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សំ រិទ្ឋីម (Som Rithim)

គេហទំព័រសណ្ឋាគារ Shihanouk Timeshare Hotel & Spa

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ស្រៀង ចំរើន (Sreang Chomroeun)

គេហទំព័រសណ្ឋាគារ (Ocean Club Hotel)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ឡេង ម៉ាឡៃ (Leng Malai)

ការរចនារូបគំនូរជីវចល

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ យូ សុធារ៉ា (You Sotheara)

រចនា​ផ្ទាំង​ការជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឡាក់ ប៊ុនខួច (Lak bunkhuoch)

VMware Workstation

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ផាន់ សេដ្ឋបុត្ត (Phann Sethaboth)

ការរចនាផ្ទះប្រណិត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Illustrator
បង្កើតដោយ៖ តាំង វណ្ណច័ន្ទបូណ៌មី (Taing Vanchanbormey)

ការរចនាដុំសាប៊ូ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ពិសិដ្ឋ បញ្ញា (Piseth Panha)

រចនាបថ​ផ្ទាំង​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ អ៊ូ ប៊ុនដូ (Ou BunDo)

រចនាគេហទំព័រណែនំាពីតំបន់ទេសចរណ៍

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ នី សំអុល (Ny Samol)

រចនាគេហទំព័រណែនាំពីទេសចរណ៍

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ វិញ ស៊ុងសេង (Vinh Sun Seng)

ម៉ាស៊ីនគិតលេខ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហួត បូរ៉េន (Huot Boren)

ចលនារវិល​និង​ហៀរចេញ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Flash
បង្កើតដោយ៖ ឡាយ​ សុខចាន់ (Lay Sok Chann)

ចលនា​ផាត់ រត់រក​គ្នា និង បង្វិល

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Flash
បង្កើតដោយ៖ លាង ប៉េងអាន (Leang Pengan)

ចលនា​បង្ហាញ​និង​បាត់នៃរូបភាព

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Flash
បង្កើតដោយ៖ ឡេង សុខលាង (Leng Sokleang)

ចលនា​រត់​លើ​គន្លង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Flash
បង្កើតដោយ៖ ឡាច ប៊ុនថា (Lach Buntha)

Wireless Router នឹង IP Address

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ស្រូយ បញ្ញា (Sroy Pagna)

រចនារូបចានគោម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ប៉ូច ពៅពិសី (Poch PovPisey)

ការរចនាគេហទំព័រហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ភូ តៃសេង (Phou Tayseng)

រចនារូបផ្ទះ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ នួន ពុទ្ឋិបញ្ញា (Nuon Puthipagna)

រចនារូបដបថ្នាំលាបក្រចក

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូប​ដង្កៀបពុកចង្កា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបឈើចាក់ធ្មេញ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបស្លាបព្រា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបកន្ទ្រៃ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបក្នៀបគាប់ក្រដាស់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបកូនកាំបិទ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូប Mouse កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបក្នៀបគាប់ឯកសារ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបច្រវាក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបកែវ 3D

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបខ្ទះឆា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបស្បែកជើង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបការទឹក

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនាខ្មៅដៃ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនារូបគំនូរជីវចល

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

រចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ញ៉េម ស្រីពៅ (Nhem SreyPov)

រចនាបន្ទប់គេង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ញ៉េម ស្រីពៅ (Nhem SreyPov)

រចនាបន្ទប់ការិយាល័យ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហេង សុខជា (Heng Sokchea)

គេហទំព័រ​ហាងលក់សៀវភៅ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ Chap Chunchon (Chap Chunchon)

គេហទំព័រហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ សុខ ពុទ្ឋារៈ (Sok Puthearak)

គេហទំព័រ​អរិយធម៌​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជួន​ រតនា (Choun Rothana)

គេហទំព័រទេសចរណ៍​ក្នុង​កម្ពុជា​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ វង្ស សុភក្រ័ (Vong Sopheak)

គេហទំព័រហាងលក់សំភារះ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ វង្ស សុភក្រ័ (Vong Sopheak)

​កម្មវិធី បិទបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.Net Beginning
បង្កើតដោយ៖ លី ជៀបឡាយ (Ly cheablay)

​កម្មវិធី​ឆ្នោតផ្សងសំណាង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Beginning
បង្កើតដោយ៖ អាត វណ្ណៈ (ATH Vannak)

​សិក្សា​ពី Acronis True Image

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖
បង្កើតដោយ៖ ផៃ ចាន់តុលា (Phay Chan Tola)

ការដោះលេខសម្ងាត់​របស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ គង់ ឌីណា (Kong Dina)

រចនា​ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម រូប​កាវ502

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ភី សុផាន់ណា (Phy Sophanna)

រចនា​ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម Colgate

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ភី សុផាន់ណា (Phy Sophanna)

រចនាគេហទំព័រ Khmer Viewer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ទន់ បញ្ញា (Ton Panha)

រចនាគេហទំព័រ CEPT

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ គឹម វណ្ណី (Kim Vanny)

រចនាគេហទំព័រ media

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ កៅ សុខៈ (Kao Sokhak)

​ដំឡើង Network, Printer និង Internet

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ គួយ ម៉េងគ័ង (Kuoy Meng Korng)

ប៉ាន់តែ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

ប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ លី​ ប៊ុនឡុង (Ly Bunlong)

បាល់ 3D

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

កំណាព្យ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

គេហទំព័រទឹកក្រូច

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

គេហទំព័រអំពីសមុទ្រ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឈា បញ្ចរី (Chhy Kanry)

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ ឃ្លាំង នី (Klaing Ny)

​ប្រព័ន្ធ​កក់​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ ជា ឆាយឃៀង (Chea Chykheang)

ដំឡើងបណ្តាញ ១០កុំព្យូទ័រ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Network
បង្កើតដោយ៖ លី​ ប៊ុនឡុង (Ly Bunlong)

គេហទំព័រនិស្សិតពុទ្ធិសាស្ត្រា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ហេង ​ម៉េងហៀង (Heng Meng Heang)

LAN សម្រាប់អាជីវកម្មធុនតូច

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Network
បង្កើតដោយ៖ អាន​ ចន្នី (AN CHANNY)

រចនាក្នុង Photoshop នូវគេហទំព័រ Visit Cambodia

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ និត្យា (Hak nitya)

គេហទំព័រ Moly Care

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ហេង សុខជា (Heng Sokchea)

គេហទំព័រ HTML សាមញ្ញ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ហេង សុខជា (Heng Sokchea)