ហេង ពេងលាប

Heng Pengleab

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

MYBee Phone Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អ្នកទស្សនាអាចមើលពី ​ព័ត៌មាន​ហាង​និង​អាច​ទាក់ទងពីទីតាំងហាង និង យល់ដឹងពី​តម្លៃ​ហាងឆេងទូរស័ព្ទដៃគ្រប់​ប្រភេទ រួមជាមួយគ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ ដូចជា កាស Bluetooth, ស្រោមទូរស័ព្ទ ជាដើម ។
  • MYBee Phone Shop ​ជាគេហទំព័រមួយ​ដែល​សម្រាប់​បម្រើ​ទៅដល់មនុស្សគ្រប់វ័យ ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជាមួយនឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបរបស់​ទូរសព្ទ​ដៃ​ដែល​លាកអ្នកពេញចិត្ត

 គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

  • Adobe Dreamweaver (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ HTML និង CSS ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)
  • WOW slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​រូបភាព​មានចលនា ។

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

     ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើល Website