ទុម សកល

Tum Sakal

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Java Executable File Builder

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

កម្មវិធី Java Executable File Builder ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយដល់ Java Programmer ដើម្បី​បង្កើត Executable File (.exe) សម្រាប់​ Execute Java Application ជំនួស​ឲ្យ​ការ Execute Java File ដោយ​ប្រើ​ Command Prompt

♦ លក្ខណ​ពិសេស​៖

  • អាច​កំណត់ Assembly Information ​ដូចជា Name, Version, Copy right
  • អាច​កំណត់​ឲ្យ Application ​ដែល​បាន Build អាច Run ដោយទាមទា​នូវ Administrator Right
  • មានសមត្ខភាព Pack ទាំង Dependences File ​ដូចជា Resource, Database, Flat File
  • មាន Option ​ឲ្យ​កំណត់​នូវ C# and Java Compiler’s Environment path របស់ System

 បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

  • Visual Studio 2013
  • Flat File
  • Windows Command Prompt
  • C# Programming Language
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​