ទុម សកល

ទុម សកល

Tum Sakal

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន