សាប់ សំបូរ

Sab Sambo

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

ការរចនាគេហទំព័រ Sambo Modern Phone Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-04-23

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​របស់ website ៖

 • អាចទស្សនាពីរបៀបនៃការលក់ទូរស័ព្ទដៃ​ដែល​មាន​ដូចជា​៖ ផ្នែក​ Home, ផ្នែក​ Product ហើយ​ក្នុង​ product មាន Mobile Phone, Accessories, ​ផ្នែក​ Brand Name ហើយ​ក្នុង​ Brand Name មាន​ I-Phone, I-pad, RealMe, Vivo, Samsung, Sign Tech, Sony, and, LG, ​ផ្នែក​ Service ហើយ​ក្នុង Service មាន Service Center, Unlock Phone, Installing Server, Hardware Server, and, Online Delivery, ​ផ្នែក​ About ហើយ​ក្នុង​ About មាន​ About Me, Vancencie, and Feedback. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមាន Menu នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​នៃ body ​ក៏​អាចទស្សនាបាន​ដែល​ក្នុង​នោះមាន​ IPhone, Ipad, Accessories, Oppo, Realme, Vivo, Samsung, Sony, Sign Tech, LG, and Nokia. ​តាមរយៈ​ website​ នេះបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល ។
 •  មាន cover banner ​ដែល​និយាយទាក់ទង​ទៅនឹង​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​លក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ស្នាដៃសិស្ស ។
 • មាន ប៊ូតុង​ research និង​ ម៉ឺនុយ ជា English
 •  មាន ម៉ឺនុយ សម្រាប់​បង្ហាញ​ពីរបៀបនៃការ​ប្រើ​ប្រាស់​ការ​រៀបចំ​ទូរស័ព្ទដៃ​ទៅតាម​ប្រភេទ​ Menu ​នីមួយៗ​ដូចជា​៖ ផ្នែក​ Home, ផ្នែក​ Product ហើយ​ក្នុង​ product មាន Mobile Phone, Accessories, ​ផ្នែក​ Brand Name ហើយ​ក្នុង​ Brand Name មាន​ I-Phone, I-pad, RealMe, Vivo, Samsung, Sign Tech, Sony, and, LG,​ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមាន Menu នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្ដាំ​នៃ body ​ក៏​អាចទស្សនាពីរបៀបនៃការ​ប្រើ​ប្រាស់​ការ​រៀបចំ​ទូរស័ព្ទដៃ​ទៅតាម​ប្រភេទ​ Menu មាន​ IPhone, Ipad, Accessories, Oppo, Realme, Vivo, Samsung, Sony, Sign Tech, LG, and Nokia. ​តាមរយៈ​ website​ នេះបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដោយ​គ្រាន់តែ​ click ​ទៅលើ​ Menu ​នីមួយៗ ។
 •  ​រូបភាព​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង​នៃ body​ គឺជា​ផ្ទាំង​និយាយពី​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់និង​សេវាកម្ម​របស់ហាងសាប់​ ​សម្បូរ​លក់ទូរស័ព្ទដៃ ។
 •  អាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្ដូរទំព័របានតាមចិត្ត​តាមរយៈ​ website មួយនេះបាន ។
 • មាន​សេចក្តី​ណែនាំ​លម្អិត​ពី ផ្នែក​ Service ហើយ​ក្នុង Service មាន​ Service Center, Unlock Phone, Installing Server, Hardware Server, and, Online Delivery
 •  អាច​ support ជាមួយ computer, iPad, iPad Pro.

♦ Website នេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកទេស និង Too​ ​ដូចជា ៖

 •  Adobe Photoshop CC 2019 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​ Design លើ​រូបភាព​នៃហាងសាប់ សម្បូរ​លក់ទូរស័ព្ទដៃ ។
 •  Sublime Text3 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
 •  Bootstrap3 ​សម្រាប់​បង្កើត​ slider និង Responsive Website

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង