ឡៃ ធូរ៉ា

Lai Thoura

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Stock Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-06-11

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​លើស្ដុកលក់ទំនិញនេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី បញ្ចូល រក្សាទុក និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់ទំនិញនៅ​ក្នុង​ស្ដុក ។

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

 • ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​និងលេខ​សម្ងាត់ តាមការ​កំណត់​
 • មានសារ (Message) បង្ហាញ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​យល់ច្បាស់​
 • មានការ​កំណត់​មុខងារ​ក្នុង​ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​បាន​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ ដោយមិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បញ្ចូល​អក្សរទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​បញ្ចូល​លេខ ឬ​ក៏​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បញ្ចូល​លេខទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​បញ្ចូល​អក្សរបានឡើយ ។
 • ​ងាយស្រួល​បញ្ចូល​មុខទំនិញ​ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក និង​មិនអាច​បញ្ចូល ID ដូច​គ្នា​
 • ​ងាយស្រួល​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់អតិថិជន
 • ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​បាន​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ និងមានភាពច្បាស់លាស់
 • អាច​ស្វែងរក កែប្រែ ឬ​លុប​ព័ត៌មាន​តាមរយៈ ID ឬ ផ្សេងៗ​
 • មាន Row និង Columnច្បាស់លាស់ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​មានភាព​ងាយស្រួល​
 • មានការរចនាពណ៌អក្សរ និងតារាង
បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
 • C++ Programming Language​
 • Dev C++
Username : admin
Password : 1234
  📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង