ឡាយ គីម ឡុង

Lay Kim long

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​គ្រប់គ្រង​ការលក់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- មានមុខម្ហូប​ច្រើន​អាច​ជ្រើសរើស​បានតាម​តម្រូវ​ការ

- មានមុខម្ហូប និង​ភេសជ្ជៈតាម​ប្រភេទ​

​- បន្ទាប់ពី​ធ្វើការ​ទិញរួច System នឹង​ធ្វើការ​សរុប​បញ្ជី​

- អាចមើលគេហទំព័រម្ហូបអាហារបានដោយ​លោកអ្នក​គ្រាន់តែ​ Click ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ System

​♦ ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

- ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C#

Microsoft Visual Studio

- Adobe Photoshop

📥 សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​