ជុំ រដ្ឋា

ជុំ រដ្ឋា

Chum Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន