ជុំ រដ្ឋា

Chum Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

CRT Dictionary English-Khmer

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​៖

• ងាយស្រូល​ប្រើ​ប្រាស់

• អាចអានបាន

• មាន​បញ្ជាក់​ថ្នាក់​ពាក្យបានច្បាស់ និង មានឧទាហរណ៍

• មាន Grammar ពន្យល់

​បច្ចេកវិទ្យា និង​កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ

• Visual Studio 2010

• PhotoShop CS5
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​ http://www.mediafire.com/download/5mrhfm43w3fu32x/CRT+Dictionary+English.rar