ឡី កំថូង

Ley Kamthong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះសំណាក់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​កម្មវិធី​បង្កើត ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក អតិថិជន និង​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះសំណាក់​ទាំងមូល ម្យ៉ាង​ទៀតវាមានភាព​ងាយស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ច្រើន ។
♦ លក្ខណ:​ពិសេស​
• មាន​ប្រពន្ធ​័សុវត្ថភាព
• មានការ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​របស់ (បុគ្គលិក អតិថិជន)
• ងាយស្រួល​ស្វែងរក លុប និង កែប្រែ
• មានការ​បង្ហាញ​តាម​ផ្នែក​នីមួយៗ​
• មានការ​រក្សាទុក​សោបន្ទប់របស់ភ្ញៀវ
• ដឺងអំពីចំនូនទឹកប្រាក់ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​
♦ ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

• Microsoft Visual Studio 2010

• Microsoft Access 2010 ⁠

📥⁠ សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​