អ៊ាវ ផានិត

Eav Pheanith

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Car Shop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-03-30

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការជួល ឬ​លក់រថយន្ត​ឲ្យ​អតិថិជន ដែល​មានភាព​ងាយស្រួល ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់អតិថិជន ហើយអតិថិជន​ក៏​អាចចូលទៅទិញ ឬ​ជួលរថយន្តបានផង​ដែល​នៅ​ក្នុង Option User និង Systemគឺមានការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ផងដែរ ។  

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

 → Admin Option

- ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ត្រូវ​បញ្ចូល Username និង Password ជាមុនសិន ដើម្បី​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​បាន ដែល​មាន​នៅលើ​ផ្ទាំង Login មុននឹង​ប្រើ​ប្រាស់ ។

Manage car instock (- Insert Car, - View Car, Search Car, Update Car, Delete Car)

Sale & Buy Car To Stock (Sale to Customer, Buy From Customer)

Rental & Return Car (- Manage car for Rental , - Rental to Customer, - Return From Customer)

 Login as User

Sale Car (Sale Car,- Check Car is saled or not yet)

Buy Car (- Buy Car,- View Invoice)

Rental Car (- Rental Car, - Show information of user)

♦ ផលវិបាក៖

- ​មិនអាច​ប្ដូរ Username និង Password បានទេ ។

បច្ចេកទេស​ប្រើ

- C++ Programing Language, - Dev C++, - Binary File

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​