អ៊ឹង ម៉េងសេង

អ៊ឹង ម៉េងសេង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning

ស្នាដៃ