អ៊ឹង ម៉េងសេង

Oeng Mengseng

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Khmer Angkor Hotel Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្ទុក និង​គ្រប់គ្រង​ពត៏មាន​ទូទៅ​នៃការស្នាក់នៅរបស់អតិថិជននៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារមួយ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • ​នៅពេល Login តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​បញ្ចូល UserName នឹង Password (username : admin , password : 123)
  • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​អតិថិជន, បន្ទប់, ការ Checkin CheckOut និងគណនីអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​
  • ​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក នឹង មើល​តាមរយៈ Database

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

  • MS Access Database
  • Visual Studio
  • Adobe PhotoShop

username : admin password : 123

📥ចុចទីនេះ ដើម្បី​​ទាញយក​​កម្មវិធី​