ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី

Mat Souhaimy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Fatoni University

ការរចនាគេហទំព័រ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ ហៃមី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-06-09

​♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

  •  ជា​ប្រភេទ​ Website លក់​ទូរសព្ទ​ដៃ
  •  មានMenu ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើលពី​ផលិតផល​
  • អតិថិជនអាចមើលពី​ផលិតផល និង ការ​លម្អិត​ពី​ផលិតផល​
  •  អាច Link ទៅទំព័រផ្សេងបានតាមចិត្ត
  •  អាច Support ជាមួយ Computer , iPad , iPad Pro

♦ Website នេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេសទេស និង Tools​​ដូចជា ៖

  •  Adobe Photoshop CC 2020 ​សម្រាប់​ធ្វើការ Design លើ​រូបភាព​
  •  Sublime Text3 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Boostrap3 ​សម្រាប់​បង្កើត Slider Interface និង Responsive

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង