អ៊ឹង ម៉េងអ័ង

Ung Meng Orng

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការរចនាគេហទំព័រ Mongkol Hotel & Resort

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-01-12

​♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • គេហទំព័រ​ទាំងមូល​មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ទាក់ទងនឹង​សណ្ឋគារ ។
  •  គេហទំព័រមាន​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​មើល ជា​ពិសេស​គឺមាន​ម៉ោង​ផងដែរ ។
  •  ប៊ូតុងមានការផ្លាស់ប្តូរ ទំហំ​អក្សរ និង ពណ៌​នៅពេល​ដែល​យើងប៉ះពីលើវាត្រង់​ចំណុច Menu Bar និង Content ​ផ្សេងទៀត ។
  •   អាចផ្លាស់ប្តូរ ទំព័រ ​ទៅតាម​តម្រូវ​ការ
  • គេហទំព័រមាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ គឺមាន Slider ​សម្រាប់​បង្ហាញ​អំពីសោភ័ណ្ឌភាព និងទីតាំងរបស់សណ្ឋគារ ។
  •  នៅទីតាំង​នីមួយៗ​មាន​រៀបរាប់​អំពីតំបន់ទេសចរ និងទីតាំង​ប្រវត្តិ​សាស្រ្តជា​ច្រើន​ទៀត ។

♦ បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

  •  ​ប្រើ​ភាសា HTML នឹង CSS + Bootstrap  ​សម្រាប់​សរសេរ​កូដ
  • ​កម្មវិធី WOW Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ Slider

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង