ឃុន ម៉ាឡែន

Khun Malen

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Library Controller System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-14

♦ ពិណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រួល​ដល់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ការខ្ចីសៀវភៅពីបណ្ណាល័យនិងអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​អាច​ពិនិត្យ​មើល​ព័ត៌មាន​នៃការខ្ចី និង អាច​ធ្វើការ​គណនាGPAបាន​ទៀតផង ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • Admin និង user អាច loginបាន
  • Admin អាច​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន បង្ហាញ​ព័ត៌មាន ស្វែងរក​ព័ត៌មាន កែប្រែ​ព័ត៌មាន លុប​ព័ត៌មាន ពីអ្នកខ្ចីសៀវភៅបាន
  • User អាច​ពិនិត្យ​មើល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង អាច​ធ្វើការ​គណនាGPAបាន​ទៀតផង​
  • Admin អាច​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សបាន​ក្នុង​File ​ផងដែរ​
  • ​បង្ហាញ​ពេលវេលាបច្ចប្បន្នភាព

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

  • DEV C++, File
  • C++ Programming

- Login as Admin

  • Username: Malen Password:8899

- Login as User

  • Username: Username Password: 1234

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​