វុត្ថា សុធា

Vutha Sothea

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ហាងលក់ទូរស័ព្ទសុធា និង ហាងលក់នាទ្បិកាសុធា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-12-02

មុខវិជ្ជា​ដែល​បាន​សិក្សា​

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning

 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ចូលមើលវែបសាយជាក់ស្ដែង៖