ឡី កំថូង

Ley Kamthong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​គ្រប់គ្រង​ការលក់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់ទំនិញ​ក្នុង​ហាង Computer ដោយមានការលក់​និងអាច Discount ទំនិញបាន ។

 ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​៖ http://www.mediafire.com/download/o0ix7xqjnx1mu43/Ley%20Komthoung.rar