ឡី កំថូង

Ley Kamthong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​គ្រប់គ្រង​ការលក់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-04-09

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ការលក់ដូរ

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់ទំនិញ​ក្នុង​ហាងដោយមានការលក់​និងអាច Discount ទំនិញបាន ។
  • មានការ login មុនពេល​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​
  • អាចមើល​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ហាង
  • អាចកែ លុប ថែម និង ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​
  • ​នៅពេល​ដែល​ទិញហើយមានវិក័យប័ត្រ​ឲ្យ​ user

 ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

  • C++ programming
  • Dev

📥ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​