ហ៊ូវ វណ្ណៈ

Hov Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

កម្មវីធី​គ្រប់គ្រង​ទំនិញ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Java Programming

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​កម្មវិធី​

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ទំនិញនេះមានសម្ថភាព​ឲ្យ​យើង​បញ្ចូល​នូវ​មុខទំនិញថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ដែល​ទំនិញ​ទាំងនោះ​នឹងត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​យ៉ាង​ត្រឺមត្រូវហើយយើង​ក៏​អាច​ធ្វើការ​លុបរឺ​ក៏​​ធ្វើការ​update​ទៅលើ​មុខទំនិញ​ដែល​មានស្រាប់​ក៏​បាន ។ រាល់ទំនិញ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ស្តុកហើយនឺង​ត្រូវបាន​បញ្ហា​ញនៅ​កម្មវិធី​​សម្រាប់​លក់ទំនិញ​ដែល​រាល់ទំនិញ​ដែល​ត្រូវបាន​លក់ចេញនឺង​ត្រូវបាន​កាត់ចេញពីស្តុកដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ហើយរាល់ប្រតិបត្តិការនៃការលក់​នឹងត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​សម្រាប់​ធ្វើជា​របាយការណ៍​លក់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ផងដែរ ។

ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​

ភាសារ៖ Java

Tool សម្រាបអភិវឌ្ឈន៍​៖ Netbean 7.4

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​