ប៉ុល សុធានី

Pol Sotheany

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ការយល់ដឹងពី​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

កុំព្យូទ័រ គឺជាម៉ាស៊ីន​អេឡិចត្រូនិច​មួយ​ប្រភេទ ដែល​ជួយ​សម្រួល ដល់រាល់បណ្តា​ការងារ​ទាំងឡាយរបស់យើង​ឲ្យ​បានឆាប់​រហ័ស វាមានការចងចាំបានល្អ មាន​ល្បឿន​លឿន​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក ឬ​ឯកសារ ហើយគេ​ច្រើន​ប្រើ​វានៅតាមសាលារៀន រោងចក្រ សហគ្រាស មន្ទីពេទ្យ និងតាមបណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​នានា... ។
  សូមចងចាំថា ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ពេញលេញគឺមានកត្តា​សំខាន់​ៗ​ចូលរួម ចំនួន៤គឺ
Hardware: គឺជា​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​ផ្នែក​រឹង ដែល​យើងអាចមើលឃើញ ចាប់កាន់ ឬ​ប៉ះបាន ។
Software: គឺជា​កម្មវិធី​ផ្នែក​ទន់ ដែល​មានសំណុំ instruction សម្រាប់​ត្រួត​ពិនិត្យ​លើកុំព្យូទ័រ ។
Data: គឺជា​ទិន្នន័យ​មាន​ដូចជា អត្ថបទ លេខ រូបភាព ។
User: មនុស្ស ឬ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​
​ទាញយក​អត្ថបទ