ពិន ពិសិដ្ឋ

Pin Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​សារៈ​សំខាន់ ២ យ៉ាង​នៃការ​ប្រើ Command “ Attrib "

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ការឆ្លង​មេរោគ​កុំព្យូទ័រ​អាចបណ្តាល​មកពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Internet នឹងការCopy ឯកសារ​តាមរយៈ Flash Drive ពី​កុំព្យូទ័រ​មួយទៅ​កុំព្យូទ័រ​មួយដោយ​មិនបាន​ប្រុងប្រយ័ត្ន ។ ខាងក្រោម​នេះគឺជាវិធីសាស្រ្ត​សម្រាប់​លុប​មេរោគ​ដែល​បានលាក់ឯកសារ (Hide) លោកអ្នក​ទៅជា Shortcut ឬ​ក៏​បង្កើត​ជា Shortcut Folder នៅ​ក្នុង Hard Drive Computer ។

របៀបទី១៖ សម្រាប់ Shortcut Flash Recovery :

នៅ​ក្នុង​ករណីនេះ​មេរោគ​បានលាក់ឯកសាររបស់​លោកអ្នក​ឲ្យ​ទៅជា Shortcut ​ដែល​មាន​ទំហំ​ត្រឹមតែ (1kb,2kb) ​ដែល​ទំហំ​ឯកសាររបស់​លោកអ្នក​មាន​ទំហំ​ធំ​ក៏​ដោយ ដែល​មេរោគ​នេះមាន​ឈ្មោះ​ថា RECYCLER

របៀបទី២៖ សម្រាប់​លុប​មេរោគ​ដែល​បង្កើត Shortcut នៅ Sub Folder នៅ​ក្នុង Drive C: និង Drive D: 

 ​មេរោគ​នេះទោះបីជា​លោកអ្នក​លុបអស់នៅ Shortcut នៅ​ក្នុង Sub Folder អស់​ក៏​ដោយ​នៅពេល​ដែល​បើកកុំព្យូរទ័រជាថ្មី​វានឹង​លោតចេញមកវិញដូចដើម ។

​ទាញយក​អត្ថបទ