វុឌ្ឍ អាទិត្យកំលាំងឯក

Vuth Athithkamlangek

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

Stock Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ទំនិញ​ក្នុង​ហាងលក់ទំនិញនឹងល្បែងកំសាន្ដ

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • ​ងាយស្រួល​បញ្ជូល​ទិន្នន័យ​គឺមិនមាន​ទិន្នន័យ​ស្ទួន
  • ​ងាយស្រួល​មើលចំណោយសរុប
  • ​ងាយស្រួល​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​
  • កែប្រែ​ទិន្នន័យ​
  • លុប​ទិន្នន័យ​

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

DEV (C++) IDE

📥 ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង