ស្នាដៃ​សិស្ស

ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃដែលបង្កើតដោយសិស្សសិក្សានៅអាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេ ។

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ​ដៃសុខជា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ តាំង សុខជា (Tang Sokchea)

Boundless Asia Travel

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ យ៉ាន់ ឈួង (Yann Chhuong)

គេហទំព័រហាងលក់បន្លែអាយហ្វាម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ យ៉ុន សុភាព (Yun Sopheap)

ភោជនីយដ្ឋានពន្លឺ​ចន្ទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ យ៉ិ ឆៃយ៉ា (Yi Chhai Ya)

Khema Readers

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៊ិន សុខឡុញ (Ben Soklonh)

PHUM-KAMSAN Movie Website

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ វ៉ើន គឹមសើ (Voem Kimsoer)

SH Book Library

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ សៀងហាត (Hak Sienghat)

SONTO MODERN COMPUTER SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ពេជ្រ អម្រឹត (Pich Amret)

Cambodia Tourism Resturant

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP OOP
បង្កើតដោយ៖ គ្រី សុផាន់ណាត់ (Krey Sophannatt)

KH Fashion

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

​ជម្រក អាយធី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ អាល់ហ្វីន សូកានី (Alfin Sokany)

Mini Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ យឿន យ៉ាន (Yeourn Yan)

សាលាប៊ែលធី អន្តរជាតិ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹម ចាន់ថន (Oem Chanthorn)

shopping watch

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន តុងម៉េង (Sorn Tong Meng)

HSC MOTOR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ហេង សីហា (Heng Seyha)

SPT AUTO CAR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី សុពុទ្ឋា (Ly Soputhea)

Online Market

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ បេន ពិសិដ្ឋ (Ben Piseth)

Public NEWS

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឆុន​ ផាណិត (Chhon Phanet)

ហាងលក់ទូរស័ព្ទហៃមី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី (Mat Souhaimy)

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់យុវវ័យ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ូ សុខហេង (Hou SokHeng)

ហាងលក់រថយន្តទំនើប

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ម៉ន សុផាត (Morn Sophat)

MS Online

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ មាស​ សុបញ្ញា (Meas Sopagna)

ស្កាយ​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឆាយ ចាន់មុន្នី (Chhay Chanmony)

គេហទំព័ P Phone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

គេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​ជាភាសា​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ម៉ៅ ចាន់ថន (Mao Chanthan)

ហាងនាឡិកាសុធា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ វុត្ថា សុធា (Vutha Sothea)

គេហទំព័ររោងកុន Magic Cineplex

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ហេង ពេងលាប (Heng Pengleab)

RV Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ សុខ រ៉ាវុធ (Sok Ravuth)

គេហទំព័រហុងមាសលក់​ទូរសព្ទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ សុខ ម៉េងហ៊ាង (Sok MengHeang)

គេហទំព័រអេសធីអនឡាញ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ សុង វុទ្ឋទី (Song Vuthty)

ហាងលក់​ទូរសព្ទ​ដៃគ្រប់​ប្រភេទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ជា ណារ៉ូ (Chea Naro)

គេហទំព័រ Template Online Advertising in Cambodia

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី ណាវី (Ly Navy)

គេហទំព័រ Pizza Best Recipes

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ រម្យ ប៊ុនថន (Rom Bunthorn)

គេហទំព័រក្រុមបាល់ទាត់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទូច គៀងដេវីត (Touch Keang David)

គេហទំព័រ Let's ads

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ លី ណាវី (Ly Navy)

គេហទំព័រ អេសធី ម៉ូតូស៊ប

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ សុង វុទ្ឋទី (Song Vuthty)

គេហទំព័រ Good Leaning

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឡុង ពន្លឺ (Long Punleu)

គេហទំព័រ Solid Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ពីង ស៊ាងលី (Ping Seangly)

គេហទំព័រភោជនីយដ្ឋានជួបមិត្ត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ សុខ រ៉ាវុធ (Sok Ravuth)

គេហទំព័រពិទូហាងលក់​សម្ភារ​កុមារ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ លី ពីទូ (Ly Pitou)

គេហទំព័រ Angel Hotel & Resort

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ វឿន រដ្ឋា (Voeun Ratha)

គេហទំព័របញ្ញាហ្វេសសិន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ វ៉េង សុបញ្ញា (Vang Sopanngha)

គេហទំព័រ អេចស៊ី​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ហេង ចំរើន (Heng Chamroean)

ភោជនីយដ្ឋាន The Chief

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ នៅ ពណ្ណរាយ (Nouv Ponnreay)

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ លីហ៊

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ឌិន លីហ៊ (Din Lyhor)

គម្រូគេហទំព័រ​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត (Buth Matheareth)

គេហទំព័រព្រះពុទ្ឋសាសនា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត (Buth Matheareth)

ផ្សារ យើង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ លី គ្រឹស្នា (Ly Kreusna)

MANSOURY SPORT SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ីម ម៉ាន់សួរី (Him Mansoury)

អ្នកអាចដឹង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៉ាត សុវឌ្ឍនៈ (Pat Sovotanak)

ទីក្រុងកាដូ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី ចាន់បូរី (Ly Chanborey)

សំអាងការ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ គ្រីល រតនា (Krel Rotna)

Food.com

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ អៀ ពីឡុត (Ie Pilot)

ShoppingDressFashion

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទី សុភី (Ty Sophy)

Jessica Jewellery

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ងូវ អ៊ុយផេង (Ngov UyPheng)

MYBee Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ហេង ពេងលាប (Heng Pengleab)

Trip to Kampot Province

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឌិន លីហ៊ (Din Lyhor)

Photography Studio

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ខូវ អៀហាង (khov Ea Hang)

KT Framework

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP OOP
បង្កើតដោយ៖ សយ សុខអាង (soy sokang)

តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ស្រេង គាវ (Sreng Kiev)

Vitou Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ផល ចាន់វិទូ (Phal Chanvitou)

Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ យ៉ែម ម៉ាប់ (Yem Map)

Piseth BookShop (PBS)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ នួន ពិសិដ្ឋ (Nuon Piseth)

ខូលិចសិន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ពេជ្រទិព្វ សុវណ្ណារ៉ា (Pichtip Sovannara)

ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ អៀ ពីឡុត (Ie Pilot)

Cambodia Kingdom of Wonder

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទ្រី វ៉ន (Try Vorn)

Global health

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ទី សុភី (Ty Sophy)

K food

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ស៊ា សុធា (Sea Sothea)

Computer Science

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ខូវ អៀហាង (khov Ea Hang)

SCS COMPUTER

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ញ៉ែម មករា (Nhem Makara)

គេហទំព័រលក់គ្រឿងសំអាង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ផល ចាន់វិទូ (Phal Chanvitou)

Travel & Tours

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ចាន់​ វីអ៊ូ (Chan Viou)

PINK BOUTIQUE SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី កំសាន់ (Ly Komsann)

ការរចនាគេហទំព័រ ACLEDA

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាក់ សុធារិទ្ឋិ (Mak Sothearith)

រចនាគេហទំព័រហាង K-four Electronic

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ពេជ្រ សុគន្ឋា (Pich sokunthea)

ការរចនាគេហទំព័រ Programmer Zone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ លឹម គួយសួង (Lim Kuoy Suong)

ការរចនាគេហទំព័រ Library Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ ខៀវ ខេមរា (khiev Khemmara)

ការរចនាគេហទំព័រ គ្រប់គ្រង PHARMACY

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ អេង កក្កដា (Eng Kakada)

ភោជនីយដ្ឋាន ស៊ុបភើភីហ្សា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជា ជីវ័ន្ត (Chea Chivorn)

ហាងលក់ម៉ូតូNBR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ នន​ បូរិន (Non Borin)

Mongkol Hotel Resort

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹង ម៉េងអ័ង (Ung Meng Orng)

IT.com

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ជួន រក្សា (Chuon Raksa)

កសិកម្ម​ទូទៅ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ទី ឆាយហាក់ (Ty Chhayhak)

សីលា លក់​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ នេង សីលា (Neng Seyla)

​កុំព្យូទ័រ តិចណូឡូជី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ជា សុភក្រ័្ត (Chea Sopheak)

ពិធីបុណ្យ​ក្នុង​ព្រះពុទ្ធសាសនា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ទុយ វឌ្ឍី (Tuy Vuthy)

តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ឡាក់ ប៊ុនខួច (Lak bunkhuoch)

ហូមស្វីតរៀលអ៊ីស្ទេត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ កន ប្រសិទ្ឋិ (Korn Praseth)

ហាងលក់ទូរស័ព្ទ (NR Phone Shop)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាន ហ្វីណាសៀត (Man Finaseat)

RAKSACARSHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជួន រក្សា (Chuon Raksa)

Sokang Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ សយ សុខអាង (soy sokang)

Home Soccer Sport

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ប៉ែន សាវុឌ្ឈ (Pen Savuth)

Vitou Phoneshop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ផល ចាន់វិទូ (Phal Chanvitou)

គេហទំព័រ ប៊្លូ ហេ្វសសិន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ វ៉េង សុបញ្ញា (Vang Sopanngha)

Vireak Furniture

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ ជូ ពុទ្ឋាវិរៈ (Chou Putheavireak)

ហាង សួន ធម្មជាតិ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ រ៉ន វ៉ាន់ដា (Ron Vanda)

Shopping Dress

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជុំ វី (Chom Vy)

គេហទំព័រ ហាងលក់ឡាន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ សឿង តុលា (Soeung Tola)

Crown Coffee

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លឹម ប៊ុនហៀង (Lim Bunheang)

Advertistment

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ PHP & MySQL
បង្កើតដោយ៖ គ្រី សុផាន់ណាត់ (Krey Sophannatt)