ស្នាដៃ​សិស្ស

ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃដែលបង្កើតដោយសិស្សសិក្សានៅអាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេ ។

ការរចនាគេហទំព័រ Mr. OpenMind Shopping Dress Fashion

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ទី សុភី (Ty Sophy)

ការរចនាគេហទំព័រ ហាងលក់គ្រឿងអលង្កា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ងូវ អ៊ុយផេង (Ngov UyPheng)

ការរចនាគេហទំព័រ MOVIE CLUB

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ជិន សុវណ្ណមិនា (Chen SovanMinea)

ការរចនាគេហទំព័រ Khmer Music

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ឆយ ដានី (Chhoy Dany)

ការរចនាគេហទំព័រ ហាងលក់ម៉ូតូ NBR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ នន​ បូរិន (Non Borin)

ការរចនាគេហទំព័រ Home Soccer Sport

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ប៉ែន សាវុឌ្ឈ (Pen Savuth)

ការរចនាគេហទំព័រ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ ហៃមី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី (Mat Souhaimy)

ការរចនាគេហទំព័រ ព័ត៌មាន DLN News

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុំ បូរម្យ (Oum Borom)

ការរចនាគេហទំព័រ ព័ត៌មាន​អ្នកអាចដឹង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ប៉ាត សុវឌ្ឍនៈ (Pat Sovotanak)

ការរចនាគេហទំព័រ ភោជនីយដ្ឋាន The Chef

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ នៅ ពណ្ណរាយ (Nouv Ponnreay)

ការរចនាគេហទំព័រ Piseth Bookshop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ នួន ពិសិដ្ឋ (Nuon Piseth)

ការរចនាគេហទំព័រ Sambo Modern Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ សាប់ សំបូរ (Sab Sambo)

ការរចនាគេហទំព័រ PINK BOUQUET SHOP

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ លី កំសាន់ (Ly Komsann)

ការរចនាគេហទំព័រ រ៉ាវុធហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ សុខ រ៉ាវុធ (Sok Ravuth)

ការរចនាគេហទំព័រ រក្សាលក់ឡាន ១៦៨

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ជួន រក្សា (Chuon Raksa)

ការរចនាគេហទំព័រ ធី អេស អនឡាញ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ សុង វុទ្ឋទី (Song Vuthty)

ការរចនាគេហទំព័រ Mongkol Hotel & Resort

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹង ម៉េងអ័ង (Ung Meng Orng)

ការរចនាគេហទំព័រកសិដ្ឋាន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ទី ឆាយហាក់ (Ty Chhayhak)

ការរចនាគេហទំព័រ Angle Hotel & Resort

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ វឿន រដ្ឋា (Voeun Ratha)

ការរចនាគេហទំព័រភូមិ​កំសាន្ត​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ វ៉ើន គឹមសើ (Voem Kimsoer)

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ​ដៃសុខជា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ តាំង សុខជា (Tang Sokchea)

គេហទំព័រហាងលក់បន្លែអាយហ្វាម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML5 + Dreamwaver
បង្កើតដោយ៖ យ៉ុន សុភាព (Yun Sopheap)

ភោជនីយដ្ឋានពន្លឺ​ចន្ទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ យ៉ិ ឆៃយ៉ា (Yi Chhai Ya)

SPT AUTO CAR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ លី សុពុទ្ឋា (Ly Soputhea)

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ លីហ៊

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ឌិន លីហ៊ (Din Lyhor)

សំអាងការ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ គ្រីល រតនា (Krel Rotna)

MYBee Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ហេង ពេងលាប (Heng Pengleab)

Photography Studio

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ខូវ អៀហាង (khov Ea Hang)

ហូមស្វីតរៀលអ៊ីស្ទេត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ កន ប្រសិទ្ឋិ (Korn Praseth)

ហាងលក់ទូរស័ព្ទ (NR Phone Shop)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាន ហ្វីណាសៀត (Man Finaseat)

Shopping Dress

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ជុំ វី (Chom Vy)