ទី សុភី

Ty Sophy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រ Mr. OpenMind Shopping Dress Fashion

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-07-15

 → ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង