ជិន សុវណ្ណមិនា

Chen SovanMinea

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

ការរចនាគេហទំព័រ MOVIE CLUB

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-08-12

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website៖

  • គោល​បំណង​់នៃការ​បង្កើត​នូវ​វេបសាយ “ MovieClub ” ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគាត់​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការតាមដានរឿងភាគ​ខ្មែរ ថៃ ចិន ប្រចាំ​ថ្ងៃ ដោយមិនពិបាក​ក្នុង​ការតាមដាន​នូវ ព័ត៌មាន​តាម TV ដូចពីមុន ។ ប៉ុន្តែ​ពេលនេះលែងពិបាកទៀតហើយ ដោយពួកគាត់​គ្រាន់តែ​ចូល​ទៅកាន់​វេបសាយមួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ MovieClub ” ពួកគាត់នឹងទទួលបាន​នូវ​រឿងភាគ​ខ្មែរ ថៃ ចិន ថ្មីៗ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ។ ហើយម៉្យាងវិញវាបាន​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ពេលទំនេរពី​ការងារ​ផ្សេង ដោយមិនពិបាកលាយលំនិង​ការងារ​របស់ពួកគាត់ ។
  • អាចLinkបានគ្រប់Pageតាមចិត្ត
  • Website មាន Block តាម​ប្រភេទ​រឿង​ងាយស្រួល​មើល
  • Menu ជាភាសាអង់គ្លេសនិង​ងាយស្រួល​មើល
  • អាចSupportជាមួយ device ​ដូចជា iPad, iPad Pro,និង Computer​ទូទៅ​

​បច្ចេកវិទ្យា និង Tool ​ដែល​ប្រើ​ 

  • HTML5
  •  Font Awesome
  • CSS and bootstrap4
  • Java script

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antstudents.com/3403/ProjectMovieClub/index.html