ហ៊ូ សុខហេង

Hou SokHeng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ Online Clothing Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver

♻️ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង