លី សុពុទ្ឋា

Ly Soputhea

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រ SPT AUTO CAR

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង