យ៉ុន សុភាព

Yun Sopheap

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រហាងលក់បន្លែអាយហ្វាម

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង