ស្នាដៃ​សិស្ស

ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃដែលបង្កើតដោយសិស្សសិក្សានៅអាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេ ។

របៀប backup and restore System Image តាមរយៈ Acronis

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ឡាច ដារ៉ូត (Lach Darot)

របៀបធ្វើ Flash Boot និង ដំឡើង Windows

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ កាន់ ឆាឌី (Kann Chhady)

របៀប​បង្កើត​user តាមរយៈ command

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ តុង ដាលីន (Tong Dalin)

របៀប​ដំឡើង windows ពីរ​នៅលើ Patition តែមួយ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន់ ជីលីន (Sorn G Lin)

ការធ្វើ Flash Boot តាម​កម្មវិធី WinTobootic

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ តេង ភារុណ (Teng Phearun)

របៀបធ្វើ Flash BOOT ដោយ​ប្រើ CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វង្ស វុទ្ឋី (Vong Vuthy)

របៀប​បង្កើត User account តាម CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វុទ្ឋី ធារ៉ា (Vuthy Theara)

របៀប​បង្កើត និងលុប User តាម Command Prompt

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សួង សុខសុភក្រ្ត័ (Sourng Soksopheak)

របៀប​បង្កើត New Partition Hard Drive

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ (Chhan Path Yuth)

របៀបលាក់ Drive តាមរយៈ CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល (Sambath Vuthyvongvisal)

របៀបធ្វើ​ឲ្យ FLASH BOOT តាម​កម្មវិធី​POWER ISO

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ញឹម សុបញ្ញា (Nhim Sopanha)

របៀបលាក់DriveលើWindows

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ មុំ រក្សា (Mom Raksa)

អ្វីទៅជា​កុំព្យូទ័រ ?

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វ៉ា សារ៉ាន់ (Va Sarann)

របៀបលាក់ Drive និង​បង្ហាញ Drive

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ជា វិរៈ (Chea Virak)

ការ​សិក្សា​ពី Active Director

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ នៅ ណារិទ្ឋ (Nao Narith)

របៀបដោះPassword Windows ជាមួយ​កម្មវិធី​ Hiren’ s BootCD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ សម្បត្តិ (Chan Sambath)

ការ​ស្វែងរក Driver នឹង ការ Remote Computer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សុន ចាន់ (Son Chann)

គន្លះ​សំខាន់​ៗ​សម្រាប់​អ្នករៀន IT

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន (Chor Ran)

​សារៈ​សំខាន់ ២ យ៉ាង​នៃការ​ប្រើ Command “ Attrib "

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ពិន ពិសិដ្ឋ (Pin Piseth)

ការយល់ដឹងពី​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ប៉ុល សុធានី (Pol Sotheany)

ការណែនំា​ឲ្យ​ស្គាល់​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ Vannak Sovanda (Vannak Sovanda)

ការលុប​កម្មវិធី​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Your Uninstaller

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ទីវ ឈុន (Tieu Chhun)

ការបញ្ជា Desktop ដោយ​ប្រើ Teamviewer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ នី សុជាតិ (Ny Socheat)

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន (Un BunRoth)