ស្នាដៃ​សិស្ស

ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃដែលបង្កើតដោយសិស្សសិក្សានៅអាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេ ។

របៀប backup and restore System Image តាមរយៈ Acronis

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ឡាច ដារ៉ូត (Lach Darot)

របៀបធ្វើ Flash Boot និង ដំឡើង Windows

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ កាន់ ឆាឌី (Kann Chhady)

របៀប​បង្កើត​user តាមរយៈ command

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ តុង ដាលីន (Tong Dalin)

រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ Network

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ តេង ស័ក្កដា (Teng Sakada)

របៀប​ដំឡើង windows ពីរ​នៅលើ Patition តែមួយ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន់ ជីលីន (Sorn G Lin)

ការ​គ្រប់គ្រង និង បញ្ចូន Data ទៅកាន់ User

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Windows Server
បង្កើតដោយ៖ អ៊ូ ចាន់ថៃ (Ou Chanthay)

ការធ្វើ Flash Boot តាម​កម្មវិធី WinTobootic

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ តេង ភារុណ (Teng Phearun)

គ្រិះ​សំខាន់​ដែល​ទាក់ទងជាមួយ Windows Server

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Windows Server
បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន (Chor Ran)

របៀបធ្វើ Flash BOOT ដោយ​ប្រើ CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វង្ស វុទ្ឋី (Vong Vuthy)

របៀប​បង្កើត User account តាម CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វុទ្ឋី ធារ៉ា (Vuthy Theara)

របៀប​បង្កើត និងលុប User តាម Command Prompt

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សួង សុខសុភក្រ្ត័ (Sourng Soksopheak)

របៀប​បង្កើត New Partition Hard Drive

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ (Chhan Path Yuth)

របៀបលាក់ Drive តាមរយៈ CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល (Sambath Vuthyvongvisal)

របៀបធ្វើ​ឲ្យ FLASH BOOT តាម​កម្មវិធី​POWER ISO

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ញឹម សុបញ្ញា (Nhim Sopanha)

គន្លឹះផ្សេងៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Network

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ គីម សារ៉ាយ (Kim Saray)

របៀបលាក់DriveលើWindows

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ មុំ រក្សា (Mom Raksa)

អ្វីទៅជា​កុំព្យូទ័រ ?

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វ៉ា សារ៉ាន់ (Va Sarann)

របៀបលាក់ Drive និង​បង្ហាញ Drive

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ជា វិរៈ (Chea Virak)

ការ​ណែនាំ​អំពី Networking

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

ការ​សិក្សា​ពី Active Director

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ នៅ ណារិទ្ឋ (Nao Narith)

ការត​ភ្ជាប់ Router 3 ទៅកាន់ Switch 3 នឹង PC ចំនួន៣

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ វ៉ា សារ៉ាន់ (Va Sarann)

របៀបដោះPassword Windows ជាមួយ​កម្មវិធី​ Hiren’ s BootCD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ សម្បត្តិ (Chan Sambath)

ការ​ស្វែងរក Driver នឹង ការ Remote Computer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សុន ចាន់ (Son Chann)

ការRepair Windows7 and Windows8

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សុង វុទ្ឋទី (Song Vuthty)

របៀប​ដំឡើង​Windows 7,8

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ មន សត្យា (Morn Sathya)

គន្លះ​សំខាន់​ៗ​សម្រាប់​អ្នករៀន IT

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន (Chor Ran)

​សារៈ​សំខាន់ ២ យ៉ាង​នៃការ​ប្រើ Command “ Attrib "

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ពិន ពិសិដ្ឋ (Pin Piseth)

ការតបណ្តាញ Network ក្រុមហ៊ុន​២ជាមួយ​គ្នា​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ភឿន សាមែន (Phoeun Samen)

របៀប​ប្រើ​ប្រាស់ Driver Magician

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ លី គីមឈាង (Ly kimchheang)

ការត​ភ្ជាប់ Router RIP និង IP Address

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ នី សុជាតិ (Ny Socheat)

ការយល់ដឹងពី​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ប៉ុល សុធានី (Pol Sotheany)

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ Network

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ តុឡែន (Chan Tolen)

ការធ្វើ​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ខុន ពិសិដ្ឋ (Khon Piseth)

ការត​ភ្ជាប់ Network ចំនួនបី​ប្រទេស​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ឈួន ភារិន (Chhoun Phearin)

ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Auto CAD 2005

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ អេង អ៊ុំ (Eng Oum)

ការណែនំា​ឲ្យ​ស្គាល់​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ Vannak Sovanda (Vannak Sovanda)

ការលុប​កម្មវិធី​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Your Uninstaller

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ទីវ ឈុន (Tieu Chhun)

ការបញ្ជា Desktop ដោយ​ប្រើ Teamviewer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ នី សុជាតិ (Ny Socheat)

ការ​ប្រើ Windows Speech Recognition in windows 8

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ម៉ុន ស៊ីណេត (Mon Sinet)

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន (Un BunRoth)

VMware Workstation

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ផាន់ សេដ្ឋបុត្ត (Phann Sethaboth)

Wireless Router នឹង IP Address

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ ស្រូយ បញ្ញា (Sroy Pagna)

ការដោះលេខសម្ងាត់​របស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ គង់ ឌីណា (Kong Dina)

​ដំឡើង Network, Printer និង Internet

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ គួយ ម៉េងគ័ង (Kuoy Meng Korng)