នី សុជាតិ

Ny Socheat

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការបញ្ជា Desktop ដោយ​ប្រើ Teamviewer

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

TeamViewer ​គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​សម្រាប់​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​មួយបញ្ជា (Remote) ​កុំព្យូទ័រ​មួយ​ផ្សេងទៀត​តាមរយៈ​ Internet ការបញ្ជានេះអាច​ឲ្យ​យើង Share ឯកសារ និង​ជុសជុល​កុំព្យូទ័រ​បាន​ទៀតផង​ អាចបញ្ជាComputer ទៅវិញទៅមក ទោះជាយើងនៅផ្ទះ រឹនៅសាលាខុស​គ្នា​ក៏​ដោយ ហើយពេលមាន​បញ្ហា​អ្វីមួយកើតឡើង ឬ​ អ្វី​ដែល​យើងមិនចេះ​ប្រើ យើងអាច​ឲ្យ​មិត្តភក្តិជួយបាន ​ផ្ទុយទៅវិញយើង​ក៏​អាចជួយមិត្តភក្តិវិញបានដែរ ។ យើងអាចទាញ​កម្មវិធី​នេះចេញពី Internet បានដោយចូលទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​ www.TeamViewer.com

​ទាញយក​អត្ថបទ