ប៉ែន សាវុឌ្ឈ

Pen Savuth

ឆ្នាំសិក្សា 2013

ការរចនាគេហទំព័រ Home Soccer Sport

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-08-09

​លក្ខណៈ​ពិសេស របស់ Website ៖

  • គោល​បំណង​់នៃការ​បង្កើត​នូវ​វេបសាយ “ Home Soccer Sport ” ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគាត់​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការទិញសម្លៀកបំពាក់កីឡា​ស្អាត​ៗ​តាមរយៈ​ Website ។ ដោយពួកគាត់​គ្រាន់តែ​ចូល​ទៅកាន់​វេបសាយមួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “ Home Soccer Sport” វាបាន​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការទិញ ដោយមិនពិបាកទៅដល់ហាង​ផ្ទាល់ ។
  • អាចLinkបានគ្រប់Pageតាមចិត្ត
  • Website មាន Block និង Menu តាម​ប្រភេទ​អាវ ស្បែកជើង កាតាប តាម ភេទ តាមក្រុម តាមពណ៍--
  • Menu ជាភាសា​ខ្មែរ​
  • អាចSupportជាមួយ device ​ដូចជា iPad, iPad Pro,និង Computer

​បច្ចេកវិទ្យា និង Tool ​ដែល​ប្រើ​ 

  •  HTML5
  •  Font Awesome
  •  CSS and bootstrap4
  • Java script
  •  PhotoShop 2020

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antstudents.com/1154/ProjectHomeSoccerSport/index.html