រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា

Rith Leakmonyta

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី University of Cambodia-UC

Scramble Words

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

ល្បែងរៀបពាក្យគឺជា​កម្មវិធី​មួយ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកលេង​បង្កើន​ការចងចាំពាក្យភាសាអង់គ្លេសនិង​ស្គាល់​ពាក្យភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

 • មាន Interface ​ទាក់ទាញ (Friendly Interface)
 • ​កំណត់​នាទី​ក្នុង​ការលេង
 • ​បង្ហាញ​ពាក្យ​ដែល​បានឆ្លើយត្រូវ
 • អាច​ធ្វើការ​ Pause/ Resume បាន
 • ​បង្ហាញ​ចំនួនពិន្ទុ
 • ផ្គុំពាក្យដោយការចុចលើតួរអក្សរ
 • ​បង្ហាញ​ចំនួនជីវិត​ដែល​នៅសល់
 • អាច​ធ្វើការ​បិទបើក​សំឡេង​ (Sound Effect)
 • អាច​ធ្វើការ​បង្ហាញ​តម្រុយ​ (Hint)
 • ​បង្ហាញ​ចំណាត់​ថ្នាក់​ពេលលេងចប់

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

 • ភាសា C#
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
 • Adobe Photosho CC