គង់​ ច័ន្ទរក្សា​

Kong Chanraksa

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

Book Store Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

មុខវិជ្ផា ៖ PYTHON Programming

 

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ឲម្ចាស់អាជីវកម្ម (Book store) មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង DATA សៀវភៅនៅ​ក្នុង​ហាងរបស់ខ្លួន 

លក្ខណៈ​ពិសេស​

 ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ជំហានដំបូងត្រូវ​បញ្ចូល​បង្កើត​ Account ថ្មីជាមុនសិន ប្រសិនបើ​ Owner / Admin ​មិនទាន់​មាន Account

→  ​បន្ទាប់ពី​បង្កើត​ Account ថ្មីរួច Owner / Admin អាចចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ function ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​ system បាន

→  ​ប្រសិនបើ​ Admin logins ដោយ input username និង password ខុសចំនួន 3 ដងនោះ system នឹង blocked ​ក្នុង​រយ:ពេល 15 minutes

→  Admin អាច​បង្កើត​ account ថ្មីមិន​កំណត់​

→  ​កម្មវិធី​នេះអាច​ប្រើ​ប្រាស់​បានចំពោះតែ Admin ប៉ុណ្ណោះ

→  Admin ​គ្រប់គ្រង​លើ DATA សៀវភៅនៅ​ក្នុង​ហាងរបស់ខ្លួន ដោយ​គ្រប់គ្រង​លើ :

1. ​គ្រប់គ្រង​លើការលក់សៀវភៅ

-  Insert New book , - View ALL books,  - Update books, - Search books, - Delete books, - Buy Books

- View sale History, - Search sale History, - Delete sale History

2. ​គ្រប់គ្រង​លើការខ្ចីសៀវភៅ

- View books for rental, - Rental books, - View rental History, - Search rental history

- Delete rental history, - Return books, - View return History, - Search return History

- Delete return History

លើសពីនេះទៅទៀត system មាន function ​ក្នុង​ការលក់សៀវភៅនិងកត់ត្រាទុកពេលវេលានៃការលក់សៀវភៅ​ទៀតផង​

Admin អាច​ធ្វើការ​ View ​ក៏​ដូចជា​ស្វែងរក​ Invoices ​ណាមួយ​តាមរយ:លេខកូតរបស់ Invoice ​នីមួយៗ​ដោយមិនមានភាពស្ទួន​គ្នា​នោះទេ ។

→  ការ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ គ្មាន​ការស្ទួន​គ្នា

→ ​ទិន្នន័យ​មួយចំនួន​មិនអាច​កែប្រែបានចៀសវាងការក្លែងបន្លំ

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

- Python Programming Language  - Visual studio code - File csv

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​