គង់​ ច័ន្ទរក្សា​

Kong Chanraksa

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

Bank Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2022-10-24

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ឲ្យ​ម្ចាស់អាជីវកម្ម (ធនាគារ) មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ DATA បុគ្គលិកនិងអតិថិជនរបស់ខ្លួន ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

 • ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ជំហានដំបូងត្រូវ​បញ្ចូល​ Username = Raksa ,Password = 090919 ​ដែល​មាន​នៅលើ​ផ្ទាំង Login មុននឹង​ប្រើ​ប្រាស់​
 • ​កម្មវិធី​នេះអាច​ប្រើ​ប្រាស់​បានចំពោះតែ Admin ប៉ុណ្ណោះ
 • Admin ​គ្រប់គ្រង​លើ DATA បុគ្គលិកដោយ​គ្រប់គ្រង​លើ : Insert Staff, View Staff, Update Staff, Search Staff, Delete Staff
 • Admin ​គ្រប់គ្រង​លើ DATA អតិថិជនដោយ​គ្រប់គ្រង​លើ​ : Insert Client, View Client, Update Client, Search Client, Delete Client, Deposit Money, Withdrawal Money, Show Balance, Pay to other Services (Electric and Water Supplies)
 • ការ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ គ្មាន​ការស្ទួន​គ្នា​
 • មានលក្ខណ: Auto ID / Code
 • Account Number មានលក្ខណ: Random Number
 • ​ទិន្នន័យ​មួយចំនួន​មិនអាច​កែប្រែបានចៀសវាងការក្លែងបន្លំ

♦ គុណវិបត្តិ ៖   ​មិនអាច​ផ្លាស់ប្តូរ User Name និង Password បាន ។

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

 • C++ Programming Language
 • DEV C++
 •  File Binary
📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​