ឡេង ភក្តី

ឡេង ភក្តី

Leng Pheakdey

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន