ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ

Chum Sopanhapich

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Orggy Family Running Game

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

Oggy Family Running គឺជា Game ​កំសាន្ត​មួយ​ដែល​និយាយអំពីសមាជិក ដ៏របិលរប៉ូចរបស់គ្រួសារ Oggy មួយ​ដែល​ដណ្តើមអាហារ​គ្នា ។ ក្នុង​ការលេង Game នេះ​តម្រូវ​ឲ្យ​ទាយ​ទៅលើ​តួអង្គ​ណាមួយ​ដែល​អ្នកគិតថា និងអាចឈ្នះ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការលេង ជាមួយការរចនាបែប Cartoon
  • មាន Animation ​ដែល​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការតាមដាន និងលេង
  • ​បង្ហាញ​នូវ​លទ្ធផល និង​ធ្វើការ​ទូទាត់ Balance ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​
  • មាន​បន្ថែម​នូវ Option ​បង្ហាញ​អំពី Game Play History
♦ ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​
  • Visual Studio 2012
  • Adobe Photoshop
  • C# Progamming Language
📥⁠ ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​