លូ សួនសម្បូណ៍

Lou Suonsambou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ប្រ​ពន្ធ័​គ្រប់គ្រង​សៀវភៅស្នាក់នៅ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

BookManagement System គឺជា​កម្មវិធី​សាមញ្ញមួយ​ដែល​គេ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្លាស់ប្ដូរពីការ​សិក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​ជាឯកសារ ទៅជាការរក្សា​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​បញ្ចូល កែប្រែ លុប ស្វែងរក និង បោះពុម្ព​ទិន្នន័យ​ជាដើម ។

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

 • អាច​ប្រើ​បានគ្រប់​កុំព្យូទ័រ​ទៅតាម​ព័ត៌មាន Connection Server ​នីមួយៗ​, សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​
 • ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បង្កើត​គណនី កែប្រែ​ឈ្មោះ​គណនី និង លេខ​សម្ងាត់​
 • ប្ដូរពីការ​រក្សាទុក​ជាឯកសារទៅជាការ​រក្សាទុក​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​
 • អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បញ្ចូល ឬ បន្ថែម​លេខ​ទូរសព្ទ និងសមាជិកគ្រួសារបានមួយ ឬ​ច្រើន​ទៅតាម​លេខប័ណ្ណសៀរភៅស្នាក់នៅនៃគ្រួសារ​នីមួយៗ ។
 • មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​បញ្ចូល កែប្រែ និងលុប ព័ត៌មាន​សៀវភៅស្នាក់នៅ​ទាំងមូល​
 • ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​ជា​លក្ខណៈ​ Khmer Unicode & English បាន
 • ផ្លាស់ប្ដូរ​ Language keyboard ពីភាសា​ខ្មែរ​ទៅភាសាអង់គ្លេសទៅវិញទៅមកបានដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅតាម​ TextBox ​នីមួយៗ​ដែល​យើងបាន​កំណត់​
 • ​ងាយស្រួល​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​តាមរយៈ​អត្តលេខសៀវភៅ ឈ្មោះ​មេគ្រួសារ លេខផ្ទះ លេខ​ផ្លូវ លេខក្រុម លេខ​ទូរសព្ទ ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​ធ្វើសៀវភៅ
 • ​ចំណុច​សំខាន់​មានលទ្ធិភាព​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បោះពុម្ពសៀវភៅស្នាក់នៅ​ទៅតាម​លេខប័ណ្ណសៀវភៅស្នាក់នៅ​នីមួយៗ ។
 • អាច Convert Field ទៅជា Excel, PDF, Word ​តាមរយៈ​ Microsoft Report View

♦ បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

 • ប្រាស់ភាសា C#, Visual Studio 2010, 
 • Microsoft SQL Server 2008, 
 • Microsoft Report Viewer
 • Khmer Unicode
 • Set some font relative to the project (Design)

📥 ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​