លូ សួនសម្បូណ៍

លូ សួនសម្បូណ៍

Lou Suonsambou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. C# Database Programming