សាន មុនីអក្ខរា

San Monyakkhara

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

BigBike Management

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-05-01

♦ ពិពណ៍នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើងនៅ ក្នុង​គោល​បំណង​ឲ្យ​មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ បុគ្គលិក និង ម៉ូតូធំ ដើម្បី​ជួយកាត់​បន្ថយ និង​ចំណេញ​ពេលវេលាដល់ (ម្ចាស់ហាង) Admin ​ក្នុង​ការគ្រប់​ទិន្នន័យ​ម៉ូតូធំ, បុគ្គលិក និង ការទិញរប់អតិថិជន និង មានការ Design ទាក់ទាញ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

 Admin ​និង User ​តម្រូវ​ឲ្យ​ Login ដោយ​ប្រើ Email និង Password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​ដូចជា​៖

 ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់ម៉ូតូធំ

- ការកម្មង់ទិញពី Dealership - មើល​បញ្ជី​ទិន្នន័យ​ម៉ូតូធំ  - ​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​ម៉ូតូធំ

កែប្រែ​ទិន្នន័យ​ម៉ូតូធំ   លុប​ទិន្នន័យ​ម៉ូតូធំ

​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​នៃការទិញម៉ូតូធំ

- ទិញ ឬ​មើលម៉ូតូធំ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ហាង - ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​សំខាន់​របស់អតិថិជន​ដែល​ទិញម៉ូតូធំ

- មើលព័ត៍មាន​លម្អិត​ពីម៉ូតូ​នីមួយៗ​

​គ្រប់គ្រង​ការជួលម៉ូតូធំ

- ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​សំខាន់​របស់អតិថិជន​ដែល​ជួលម៉ូតូធំ  - រើសម៉ូតូធំ​សម្រាប់​ជួលពី​ក្នុង​ហាង​សម្រាប់​ជួល

 Invoice

- គ្រប់ការទិញ និង ជួលនឹងមាន Invoice ជួនអតិថិជន

♣ ផលវិបាក៖

- មិនអាច​ប្តូរ Email និង Password បាន

 បច្ចេកទេស​ប្រើ​ប្រាស់​៖

- C# programming language - File  - Visual Studio 2022DLL

- GUNA1 -  GUNA2  - BUNIFU

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង