លាម លីរតនា

Leam Lirothtana

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​ប្រ​ពន្ធ័​ការពារ​កុំព្យូទ័រ​ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ិ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ៖

  • ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​ការពារ​កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក​កុំ​ឲ្យ​មានគេមក​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្តេសផ្តាសបាន
  • ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ កម្មវិធី​នោះវានិងដាក់​បញ្ចូល​ File Shortcut ចូលទៅ​ក្នុង​ Start Up Windows ​របស់អ្នក​
  • យើងអាច​ប្រើ​ប្រាស់​ Mouse (Button ​ណាមួយ​ក៏​បាន) វានិងទាមទា​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ចូល ឈ្នោះ និង លេខ​សម្ងាត់​របស់អ្នក​ 

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ​ប្រសិនបើ​យើងភ្លេច លេខ​សម្ងាត់ អាចយក Flash មកប្រីប្រាស់ជំនួសបាន (បញ្ចាក់ : បានតែ Flash របស់​ខ្ញុំ​ប៉ុណ្ណោះ)
  • ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​កម្មវិធី​កំពុង​ដំណើការ អ្នក​មិនអាច​ប្រើ​ប្រាស់ Task Manager រឺ Alt + F4 បានទេ
​បញ្ជាក់​៖ username = a និង password = 1

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​