លី ជីគង់

Ly Chikong

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ-ITE

Hight School Coffee And Tea

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-06

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់ម្ចាស់ហាងលក់កាហ្វេ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

មុននឹងចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ត្រូវ​បញ្ចូល​Username & Password ដើម្បី​ចូលទៅមើលការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​

 • Login (Enter Username & Enter Password)
 • Order Drink
 • View Drink
 • Search Drink
 • Update Drink
 • Delete Drink

Menu

 • Manage Stock : ​សម្រាប់​មើល​ទិន្នន័យ​អំពីDrink
 • About Me : ​សម្រាប់​មើល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន
 • Exit Program : ​សម្រាប់​ចាកចេញពី​កម្មវិធី​

Manage Stock

 • Insert : អាច​ធ្វើការ​កម្មង់ទិញតាម​តម្រូវ​ការរបស់អតិថិជន
 • View Drink : អាចមើល​ព័ត៌មាន​អំពី​ប្រភេទ​Drink​ដែល​បាន​បញ្ចូល​
 • Search : អាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​បញ្ចូល​រួចតាមរយ:ID
 • Update : អាចកែប្រែ​នូវ​ព័ត៌មាន​តាមរយ: ID
 • Delete : អាចលុបចេញវិញនៅ​ទិន្នន័យ​របស់Drinkតាមរយ:ID

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

 • ​កម្មវិធី Dev C++

Username :: chikong Password :: 8998

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​