គង់ ម៉េងហួរ

Kong Meng Hour

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

Dictionary

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​
  • អាច​បន្ថែម​ពាក្យ វេយ្យាករណ៍​ដោយខ្លួនឯងបាន
  • បញ្ចេញលំឡេង​ទៅលើ​ពាក្យ​ដែល​យើងមិនចេះអាន
  • អាចដាក់​រូបភាព​តាមពាក្យរបស់យើង

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C# សម្រាប់​ការ​សរសេរ​កូដ
  • ​កម្មវិធី Visual Studio 2012 សម្រាប់​ជា​IDE
  • File IO សម្រាប់​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​