មាន​ ភក្ដី

Mean Pheakdey

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

THE KDEY FOODIE

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Android Programming I
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-04-25

ពិពណ៌នាស្នាដៃ

Project នេះរចនាឡើងគ្នុងគោល​បំណង ដើម្បី​ជូយ​សម្រប​សម្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ ស្វែងរក​រូបមន្ត​ក្នុង​ការធ្វើម្ហូបរាប់រយមុខដោយ​ប្រើ​ភាសា​ខ្មែរ ។ ដោយផលវិបាកមួយចំនួន​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះគឺ ៖

  • មិនមានការ Register Login Account ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​
  • ​មិនអាច​ប្រើ​មុខងារ Search បាននៅឡើយ
  • ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ភ្ជាប់​ជាមួយ Internet ជានិច្ច ដើម្បី​ទទួល​ទិន្នន័យ​ដែល​ជា រូបភាព​
  • មានការបែងចែក​បញ្ជី​ររាយមុខម្ហូបតាម Category ​នីមួយៗ និង តាម​ប្រភេទ​សាច់
  • មានមុខងាររក្សារទុក មុខម្ហូប​ដែល អ្នកពេញចិត្ត ចូល​ទៅកាន់ Favourite
  • មានមុខងារ​សម្រាប់​ដកមុខម្ហូបនោះចេញពី Favourite ​ផងដែរ​
  • មានការ Design UI ទាក់ទាញនិងមាន ប្រើ​ប្រាស់ ភាសា​ខ្មែរ ជាភាសាគោល ផងដែរ​

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

Project នេះ​ត្រូវបាន​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេស ក្នុង​ការ​ទាញយក​ទិន្នន័យ​ចេញពី Database File (.db extension) ដោយ​ប្រើ SQFlite ។ ភាសា Programming ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​កម្មវិធី​នេះគឺ ភាសា Dart និង Framework មួយ​ដែល មាន​ឈ្មោះ​ថា Flutter ​ដែល​អភិវឌ្ឍន៍ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Google ។ កម្មវិធី​នេះ​ផងដែរ​គឺ​ប្រើ​ប្រាស់ VS Code រួម​ជាមួយនឹង Android Studio និង XCode ដើម្បី​សរសេរ Code និង​ប្រើ​ប្រាស់ Android/IOS Simulator Project មួយនេះគឺជា​ផ្នែក​មួយនៃការ​បញ្ចប់​ដោយជោគជ័យនៃ​វគ្គ​សិក្សា Flutter Mobile Development Level 1 នៅ សាលាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា អាន-ANT ​ដែល​បានបង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយ លោកគ្រូ ម៉ម ចាន់វិឆៃ ៕

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង