ឆាយ លីន

Chhay Lin

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការទស្សន៍​ទាយ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត​រកគូអនាគត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

កម្មពិធីនេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ទស្សន៍​ទាយរកមើលគូព្រេង

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • កត់ត្រានៅ ​ឈ្មោះ ភេទ កាលបរិច្ឆេកអ្នក​ដែល​បានចូលទស្សន៍​ទាយ
  • ការទស្សន៍​ត្រូវតាមក្បូន​ច្បាប់​ត្រឹមត្រូវ

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

  • C# Programming Language
  • Adobe Photoshop

ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង