យ៉ិ ឆៃយ៉ា

Yi Chhai Ya

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ភោជនីយដ្ឋានពន្លឺ​ចន្ទ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-12-03

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Website ៖

-  អ្នកទស្សនាអាចបមើលឃើញពី មុខម្ហប និង ភេសជ្ជៈ ព្រមជាមួយ​តម្លៃ​របស់វា

​- អាច​ធ្វើការ​កម្មង់មុខម្ហប និង ភេសជ្ជៈ​តាមរយៈ​Websiteនេះ

Websiteនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​បច្ចេសទេស និង Tools​ដូចជា ៖

- Adobe Dreamwaver CS6 សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

- Adobe Photoshop CS6 សម្រាប់​ធ្វើការ Design លើ​រូបភាព​

​-  WOW Slider សម្រាប់​ធ្វើ slide ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា

- ចំពោះ គ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website​ប្រើ HTML

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antstudents.com/1719/Index/l