ជា សេង ហាក់

ជា សេង ហាក់

Chea Seng Hak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន