ជា សេង ហាក់

Chea Seng Hak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Student Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-05-24

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ 

​កម្មវិធី​ Student Management System ជា​កម្មវិធី​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​និស្សិត ៕

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

 • ​ប្រើ​ប្រាស់ Account ​សម្រាប់ Login
 •  អាច​បង្កើត New Account ​សម្រាប់ User ថ្មី
 • អាច​ទាញយក Password មកវិញ​នៅពេល​ដែល​ User ភ្លេច
 • អាច​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​និស្សិត​បាន  មាន  ID , Name , Subject , Year , payment
 • អាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​និស្សិត​ទាំងអស់​បាន​
 •  អាច​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​និស្សិត ណា​ដែល​មិនទាន់​បានបង់ប្រាក់
 • អាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​និស្សិត តាមរយៈ ID
 • អាចកែប្រែ​ព័ត៌មាន​និស្សិត ណាក៍បាន
 • អាចលុប​ព័ត៌មាន​និស្សិត តាមរយៈ  ID
 •  មាន Game ​សម្រាប់​កំសាន្ត​លែង​នៅពេល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មានការអផ្សុក
 • អាចផ្លាស់ប្តូរ Account ​ប្រើ​ប្រាស់ (Logout)

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

 •  ភាសា C++
 •  ​Dev C++
📥⁠ ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង​