ប៊ិន អាទិត្យរស្មី

Bin Atithrasmey

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការ​និពន្ធ​សៀវភៅ និង លក់សៀវភៅ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​សម្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ រឺ ម្ចាស់អាជីវកម្ម​ដែល​បម្រើ​សេវាកម្ម​ជា ក្រុមហ៊ុន​និពន្ធ រឺរៀបរៀងសៀវភៅ ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ឲ្យ​ទិន្នន័យ​ដែល​រក្សាទុក​មាន​សុវត្ថិភាព​ឲ្យ​មានភាពរៀបរយ និង ងាយស្រួល​មើល​នៅពេល​មាន​ទិន្នន័យ​ច្រើន រឺមានភាពស្មុគស្មាញ ហើយយើង​ក៏​អាចព្រីនទុកជាឯកសារបាន​ផងដែរ ។

លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

- ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព ក្នុង​ការចូល​ទៅកាន់​កម្មវិធី (ឈ្មោះ​គណនី និង លេខ​សម្ងាត់)

- អាច​ធ្វើការ​ភ្ជាប់​ទៅកាន់​ Database ដោយអាច​ធ្វើការ​រក្សាទុក មើល កែប្រែ​ទិន្នន័យ និង លុប នៅលើ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​បង្កើត

- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​មាន​សិទ្ធ​ិ​ដាច់ដោយឡែកពី​គ្នា​ពី អ្នក​គ្រប់គ្រង បុគ្គលិកសាមញ្ញ និង អ្នកគិតប្រាក់

- អាច​ធ្វើការ​បន្ថែម​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដែល​ជាបុគ្គលិក ឲ្យ​ធ្វើការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បាន

- មើល​ទិន្នន័យ​នៃការ​និពន្ធ​តាមរយៈ ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន ដូចជា​សៀវភៅ​និពន្ធ ឆ្នាំ​និពន្ធ រឺ​ក៏​ប្រភេទ​នៃសៀវភៅ

- មើល​ទិន្នន័យ​នៃការលក់ ទៅតាម​ថ្ងៃ​ជាក់លាក់​ណាមួយ រឺ​ទៅតាម​ប្រភេទ​នៃសៀវភៅ

- អាច​ធ្វើការ​បោះពុម្ព​របាយការណ៍ ទៅតាម​ប្រភេទ​នៃ​របាយការណ៍​នីមួយៗ ដូចជា​របាយការណ៍ អ្នក​និពន្ធ ការ​និពន្ធ ការលក់ និង សៀវភៅ

- ចេញពណ៌ក្រហម​នៅលើ​ទិន្នន័យ​នៅពេល​ដែល ចំនួនសៀវភៅ ដែល​នៅ​ក្នុង​ស្តុកមានតិចជាង ៥០ក្បាល

- ​ធ្វើការ​កាត់ស្តុក ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅពេល​មានការបោះពុម្ពថ្មី និងមានការលក់ចេញ ។

​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

- ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C#

- Microsoft Visual Studio 2010

- Microsoft SQL Server 2008

- Microsoft Report Viewer

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង