ស៊ឹម សុវណ្ណដែត

SEM SovanDeth

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ប្រជាជននៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

ប្រធានបទៈ​ "​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ប្រជាជននៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​"

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ប្រ​ពន្ធ័៖

 -  ​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​

 -  ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​

 -   ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​

 -  មាន Camera WebCam ​សម្រាប់​ថតពេល​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​

 -  ​ទិន្នន័យ​អាច​រក្សាទុក​បានតែ Khmer Unicode

 -  អាច​បង្ហាញ​របាយការណ៍​តាមខេត្ត​ទាំងអស់​ និងខេត្ត​នីមួយៗ​

 -  Admin អាច​ធ្វើការ​ Backup បាន

 ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

Microsoft Visual Studio 2010 ភាសា​ C#

Microsoft SQL Server Management Studio 2008

ReportViewer

ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​ http://www.mediafire.com/download/mcicuoylxqnkmv1/Sem%2520Sovandeth.rar