ហេង វិជ្ផា

Heng Vichea

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Paragon International University

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ទំនិញ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-04-12

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ បាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ហាង​ទាំងអស់ ក៏​ជាប្រយោជន៍ជួយ​សម្រួល​ដល់​បញ្ហា​ដែល​អាជីវករជួបប្រទះសព្វ​ថ្ងៃ​

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • មាន​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​រាល់ពេល​ដែល​បញ្ចូល​កាលបរិច្ឆេទម្តងៗ​
  • ភាគ​ច្រើន​មាន​ជម្រើស​ឲ្យ​ជ្រើសមិនចាំបាច់វាយ​ច្រើន​សារ (ឈ្មោះ)
  • ​រក្សាទុក​ឯកសារបានជាអចិន្ត្រៃយ៍
  • មាន​បញ្ចូល​មុខទំនិញ មានលុបមុខទំនិញផ្សេងៗ​
  • ​សម្រាប់​ពេល​បញ្ចូល​មុខទំនិញ​ដែល​ធ្លាប់​បញ្ចូល​ហើយម្តងពីមុនមក គឺយើងមិនបាច់​បញ្ចូល​តម្លៃ​ម្តងទៀតនោះទេ​វានឹង​លោតមក
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • Dev C++
  • File
Username : admin
Password : 123