​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ទំនិញ

បង្កើតដោយ៖ ហេង វិជ្ផា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ បាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ហាង​ទាំងអស់ ក៏​ជាប្រយោជន៍ជួយ​សម្រួល​ដល់​បញ្ហា​ដែល​អាជីវករជួបប្រទះសព្វ​ថ្ងៃ​

លក្ខណ:​ពិសេស ៖

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • Dev C++
  • File
Username : admin
Password : 123
ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង